【2021】 Mẫu giấy xác nhận lương chuẩn dùng để vay vốn ngân hàng

Cùng MoneyFun dành 15 phút đọc bài Mẫu giấy xác nhận lương chuẩn dùng để vay vốn ngân hàng.

Khuyến nghị:

Vui lòng đọc bài viết này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám Đốc…..

Tôi tên là:………………………………………………Ngày sinh:…………………………………….

Số CMND:…………………………..Ngày cấp…………………………….Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động:……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại công ty:………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………..Chức vụ:……………………………………..

Thời gian công tác: từ ngày…….tháng……..năm tới nay

Loại hợp đồng lao động:……………………………………………………………………………………

Hình thức nhận lương: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND
  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND
  • Mức lương tháng……./……….là:…………………………..VND

Diễn giải mức lương:………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám Đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

……., ngày……tháng…….năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng hợp

moneyfun
Ngân hàng liên kết với Agribank
Agribank hiện là đối tác tin cậy của hơn 60.000 doanh nghiệp, 4 triệu hộ sản xuất và 10 triệu khách hàng cá nhân. Nhờ...
Not found image
Cập nhật Cách tính lãi suất vay ngân hàng VIB 2021 chuẩn xác nhất
Xin chào đọc giả. Hôm nay, Moneyfun mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về khoản vay thành viên qua bài chia sẽ Cách...
Not found image
Cập nhật Cách săn hàng 1k trên shopee không phí ship, freeship sale 11.11.2020
Hi quý vị. Hôm nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về khoản vay thành viên qua bài chia sẽ Cách săn...