Moneyfun có thể cho bạn đặt quảng cáo hoặc góp ý theo email: lymhla1@gmail.com nếu muốn liên hệ quảng cáo. Còn lại bất kỳ vấn đề nào tranh chấp xảy ra với bên cho vay, quý khách vui lòng liên hệ theo email trên hoặc trực tiếp liên hệ bên cho vay