Cập nhật Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Cập nhật thông tin mới nhất về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

HÀNG TRIỆU

Chi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoan nói chung và khoan nói chung
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (nguồn internet)

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt bị xử phạt số tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013, Quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22, Khoản 24, Điều 1 Nghị định số 145/2016 / NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013 / NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (trong tháng 5, tháng 11 năm 2017 và các tháng 1, 4, 5). , Tháng 6/2018 có những ngày Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt cho phép một số khách hàng giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 và đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng mức cho vay ký quỹ của Công ty đối với một khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/09/2018.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Sớm nhất năm 2025 chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thị trường sẽ đầu cơ rất mạnh giai đoạn trước đó
Cập nhật thông tin mới nhất về Sớm nhất năm 2025 chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thị trường sẽ đầu cơ rất mạnh...
Not found image
Cập nhật Lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu
Cập nhật thông tin mới nhất về Lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu Theo đăng ký, danh...
Not found image
Cập nhật Dow Jones bứt phá hơn 550 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Dow Jones bứt phá hơn 550 điểm Caterpillar là người có thành tích tốt nhất của Dow Jones,...