Cập nhật Ủy ban Chứng khoán phản hồi vụ cổ đông tố cáo Bông Bạch Tuyết

Cập nhật thông tin mới nhất về Ủy ban Chứng khoán phản hồi vụ cổ đông tố cáo Bông Bạch Tuyết

Cụ thể, ngày 21/09/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Văn bản số 6508 / UBCK-TT trả lời nhóm cổ đông Công ty cổ phần BBT gồm: Bà Hà Thị Oanh và nhóm cổ đông tố cáo BBT có sai phạm về điều khoản. hàng triệu lượt chia sẻ. đã tập hợp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét các nội dung phản ánh trong đơn theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN sẽ xử lý vi phạm theo quy định và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBCKNN.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Trước đó, nhóm cổ đông Công ty cổ phần BBT đã viết đơn kêu cứu, tố cáo BBT có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ lần 3 năm 2018.

Đơn kêu cứu nêu rõ: Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 năm 2018 Công ty BBT có 47 cổ đông tham dự, chiếm gần 40% vốn điều lệ. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditexco) chiếm 30%. Đáng chú ý, phần vốn này được chia đều cho 4 người đại diện sở hữu đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) BBT, thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

Bạn được hoan nghênh tham gia lực lượng với một nhóm lớn sinh viên
Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần BBT.

Theo phản ánh của nhiều cổ đông, Trưởng Ban tổ chức, ông Đoàn Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã không xây dựng dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình và nội dung đại hội; không gửi phiếu biểu quyết cho cổ đông trước đại hội, trong khi có tới 10 nội dung được thảo luận và thông qua… Điều này trái với Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau đó, thay vì tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình, Ban tổ chức lại đưa tất cả các nội dung thảo luận và biểu quyết vào một phiếu, dẫn đến cổ đông không thảo luận nhiều chủ đề trong chương trình. Điều này trái với Điều lệ Công ty BBT và Luật Doanh nghiệp. Hơn nữa, điều đó khiến cổ đông nghi ngờ Ban tổ chức đã cẩu thả, cố tình tráo đổi nội dung chương trình để nhanh chóng thông qua nghị quyết đại hội, có lợi cho cổ đông lớn.

Một điều nữa, tại đại hội chỉ có 47/2367 cổ đông, đại diện cho 2.734.300 / 6.840.000 cổ phần, chiếm 39,98% cổ đông có quyền biểu quyết. Trong khi đó, cổ đông lớn duy nhất tham dự đại hội là Giditexco, đơn vị nắm giữ tới 30% vốn điều lệ của BBT (4 người) … Như vậy, đối với số cổ đông có quyền biểu quyết nội dung nghị quyết. , rất quan trọng. thấp, không đảm bảo quyền đại diện trong các công ty đại chúng. Điều này chỉ có lợi cho cổ đông lớn là Giditexco, đồng thời trực tiếp gây thiệt hại cho các cổ đông nhỏ.

Đặc biệt hơn, ngay trong ngày đại hội, ông Đoàn Văn Sơn đã vội vàng ký và thông qua nghị quyết số 01 / NQ-ĐHĐCĐ nhưng phải đến ngày 17/8, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông mới được công bố. Điều này trái với quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty BBT và Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Trớ trêu hơn nữa, tại Điều 13 của Nghị quyết này cũng nêu rõ: “Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty BBT thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong khi cổ đông phản ánh, thực tế tại đại hội đã có nhiều cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết.

Theo các cổ đông, vấn đề lớn nhất và quan trọng nhất của ĐHĐCĐ là tài sản đất đai, nhà xưởng của công ty đang bị kê biên mãi mãi liên quan đến khoản nợ của BBT đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải nhưng không được đưa vào thảo luận, giải quyết.

Bạn được hoan nghênh tham gia lực lượng với một nhóm lớn sinh viên
Cổ đông phản đối những bất thường của Ban tổ chức Đại hội.

Nhận thấy điều bất thường, các cổ đông nhỏ lẻ đồng loạt đề nghị Ban tổ chức bổ sung ngay vào nội dung thảo luận để đưa ra nghị quyết trong đại hội lần này. Theo các cổ đông: “Nếu đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị đều được bán hết, đồng nghĩa với việc tài sản và quyền lợi của các cổ đông cũng bị bán hết thì đại hội nên bàn về định hướng chiến lược nào? Nó chỉ vô nghĩa”.

Nhiều cổ đông cho rằng HĐQT công ty đã thiếu trách nhiệm, thiếu chặt chẽ trong việc thay đổi người xử lý nợ dẫn đến tài sản bị phát mãi. Việc xúc tiến thương mại này có dấu hiệu trục lợi của các nhóm lợi ích muốn thâu tóm tài sản đất đai của BBT. Hơn nữa, vấn đề tài sản đưa ra đấu giá để bán nhưng HĐQT không thông báo hoặc xin ý kiến ​​cổ đông mà giấu nhẹm thì mới phát hiện thông tin này trên báo chí. Trong Điều lệ của Công ty BBT có ghi rõ, mọi giá trị tài sản từ 35% vốn điều lệ trở lên phải xin ý kiến ​​của Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

Ngoài ra, các cổ đông yêu cầu phải có nghị quyết bằng mọi giá không được để tài sản của công ty được bán để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, công ty và người lao động. Đồng thời yêu cầu HĐQT tạo điều kiện để HĐQT là những người có kinh nghiệm xử lý nợ nhiều năm tiếp tục xử lý nợ đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải. Trước những băn khoăn và yêu cầu của cổ đông, chủ tọa Đoàn Văn Sơn đã phải bổ sung vào chương trình đại hội.

Một vấn đề khác gây bức xúc cho cổ đông là việc HĐQT sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ với những ý kiến ​​chung chung, không có nội dung và tiêu chí cụ thể, gây hoang mang cho người đọc, nhưng không nhanh chóng biểu quyết. Điều này khiến cổ đông nghi ngờ việc sửa đổi điều lệ, quy chế HĐQT không phục vụ số đông mà chỉ bảo vệ quyền lợi của một số ít cổ đông lớn.

Bạn được hoan nghênh tham gia lực lượng với một nhóm lớn sinh viên
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Chẳng hạn, việc Giditexco sử dụng quyền giới thiệu thêm thành viên HĐQT là không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và không tuân thủ Nghị định 71/2017 / CP. Vì Giditexco đã nắm giữ 30% cổ phần, hiện có 4 người, nay lại bổ nhiệm thêm một người, tức là HĐQT Công ty BBT đều là người của cổ đông lớn, không có cổ đông độc lập là trái luật. , thiếu khách quan.

Quyền lợi của các cổ đông nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do họ không có người đại diện, công cụ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước những khuyết điểm của Hội đồng quản trị Công ty BBT, nhiều cổ đông đã viết đơn cầu cứu đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đồng thời khởi kiện ra TAND Q.Tân Bình yêu cầu hủy án. Nghị quyết số 01 / NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/8 nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của công ty BBT.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch COVID-19
Cập nhật thông tin về Phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch COVID-19 Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9 phụ...
Not found image
Cập nhật Bố vợ Tổng giám đốc Chứng khoán Tiên Phong (ORS) muốn bán toàn bộ 1,4 triệu cổ phiếu
Cập nhật thông tin mới nhất về Bố vợ Tổng giám đốc Chứng khoán Tiên Phong (ORS) muốn bán toàn bộ 1,4 triệu cổ phiếu...
Not found image
Cập nhật Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu có hợp lý?
Thông tin chi tiết về Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu có hợp lý? Hình minh...