Cập nhật UBCKNN tổ chức tuyên truyền về quy định pháp luật về chứng khoán tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật thông tin mới nhất về UBCKNN tổ chức tuyên truyền về quy định pháp luật về chứng khoán tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long


Nội dung lớp tuyên truyền bao gồm các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 liên quan đến công ty đại chúng; Nghị định 60/2015 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 155/2015 / TT-BTC của Bộ Tài chính. Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kết thúc lớp tuyên truyền, các học viên đặt câu hỏi thiết thực liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, thành viên HĐQT độc lập, thành viên ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư nước ngoài. ngoài ra … Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thêm thông tin về những nội dung mà sinh viên quan tâm.
hình ảnh
Đại diện các công ty đại chúng, công ty niêm yết mong muốn hoạt động tuyên truyền sẽ được duy trì thường xuyên và cho rằng đây là hoạt động rất hữu ích đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp. công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Dựa theo Ủy ban chứng khoán nhà nước

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều
Cập nhật thông tin mới nhất về Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index Trong phiên giao dịch sáng ngày...
Not found image
Cập nhật Cổ phiếu “vua” sẽ dẫn dắt VN-Index về vùng đỉnh 1.538 điểm trong tháng 4/2022?
Cập nhật thông tin về Cổ phiếu “vua” sẽ dẫn dắt VN-Index về vùng đỉnh 1.538 điểm trong tháng 4/2022? Hình minh họa. Nguồn:...
Not found image
Cập nhật Gần 200 mã nằm sàn, VN-Index đỏ rực
Cập nhật thông tin mới nhất về Gần 200 mã nằm sàn, VN-Index đỏ rực Thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều 22/11. (Hình...