Cập nhật Thông tư mới hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tư mới hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Học cách giao dịch tiền thường xuyên

minh họa hoa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2017 / TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư mới nhất này sẽ hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử trên thị trường chứng khoán và các hoạt động khác liên quan đến giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Thông tư được áp dụng đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, ngân hàng thương mại, nhà đầu tư cá nhân …

Đưa ra các yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, bảo mật, lưu trữ dữ liệu. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký cần xây dựng và ban hành quy chế kết nối hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, quy chế xử lý sự cố, dự phòng hệ thống, kiểm soát rủi ro. trong giao dịch trực tuyến theo quy định của Luật giao dịch điện tử và Luật an toàn thông tin mạng.

Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cần trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư. Xây dựng website với tên miền đã đăng ký, các chương trình, ứng dụng dùng cho giao dịch trực tuyến cần được đăng tải hoặc tích hợp trên website này.

Quy trình triển khai dịch vụ giao dịch trực tuyến bao gồm: Quy trình vận hành giám sát hành chính hàng ngày, quy trình đăng ký, hủy sử dụng dịch vụ giao dịch, quy trình xử lý sự cố, quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, quy trình kiểm soát rủi ro.

Phiếu đặt lệnh điện tử tối thiểu phải có các thông tin như số lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt hàng, phương thức giao dịch, mã chứng khoán … Phiếu hủy lệnh phải có thông tin về số lượng, khối lượng đặt hàng. hủy và nhận lệnh hủy.

Nội dung trao đổi thông tin điện tử bao gồm chào bán chứng khoán, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch chứng khoán có công chứng. Tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi phải có trách nhiệm tạo trang thông tin điện tử, bảo mật thông tin và bảo đảm an toàn thông tin.

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử cần tuân thủ các quy định trong hoạt động giao dịch và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức và cá nhân. nhân khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ chứng khoán trực tuyến trước ngày Thông tư có hiệu lực có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống. hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, đảm bảo các yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, bảo mật, yêu cầu về xác thực và lưu trữ dữ liệu.

T. Sinh

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật 1,8 triệu cổ phiếu BCV chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM
Cập nhật thông tin về 1,8 triệu cổ phiếu BCV chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM Ngày 16/3, CTCP Du lịch và Thương...
Not found image
Cập nhật Đảm bảo vốn tín dụng cho phục hồi kinh tế
Thông tin chi tiết về Đảm bảo vốn tín dụng cho phục hồi kinh tế Đang hoạt động tại BIDV Cần Thơ. Ảnh: Gia...
Not found image
Cập nhật Bộ Tài chính chấp thuận kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Bộ Tài chính chấp thuận kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết năm...