Cập nhật Tạo không gian phát triển mới qua sửa Luật Chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Tạo không gian phát triển mới qua sửa Luật Chứng khoán

Dự kiến ​​Luật Chứng khoán sửa đổi có thể mở ra dư địa phát triển mới cho thị trường chứng khoán, thưa bà?

Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo khuôn khổ pháp lý cao nhất và tương đối hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Tôi không có nhiều thời gian để đi qua đám rước.

Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường chứng khoán theo thời gian đã có nhiều thay đổi cả về chiều rộng và chiều sâu, hệ thống quy phạm pháp luật trong nước cũng có nhiều sửa đổi. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Chứng khoán là cần thiết để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thuận lợi. lợi ích và sự minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trên thị trường.

Quan điểm sửa đổi Luật Chứng khoán là quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phát triển đồng bộ thị trường vốn và thị trường chứng khoán. trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển; gần với thông lệ quốc tế hơn nhưng phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

Tôi không có nhiều thời gian để đi qua đám rước.
Bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Phạm vi điều chỉnh của Luật được sửa đổi theo hướng khái quát, bao quát nhiều nội dung. Theo đó, bổ sung phạm vi điều chỉnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa một số khái niệm trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo phù hợp hơn với thông lệ và pháp luật có liên quan như “tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh”. khai sinh ”,“ chứng quyền có bảo đảm ”,“ giấy chứng nhận quyền nuôi con ”,“ người trong cuộc ”…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cho thị trường là yếu tố quan trọng để giữ vững niềm tin của các nhà đầu tư. Dự thảo Luật có những quy định mới nào để tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, thưa bà?

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường ngày càng tinh vi, phức tạp gây khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các giao dịch đáng ngờ. Trong khi đó, UBCKNN chưa có thẩm quyền xác minh tài khoản, dòng tiền, yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra.

Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trên thế giới đều có toàn quyền phát hiện, làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán. Từ kinh nghiệm, thông lệ quốc tế cũng như khuyến nghị của các chuyên gia WB, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán khi thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm thao túng. như yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xác minh hành vi vi phạm; yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm giải trình, đối chất …

Bên cạnh đó, mức phạt tiền cũng như các biện pháp xử phạt đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng nặng và nghiêm khắc hơn.

Được biết, dự thảo tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng hiện nay lên tối thiểu 30 tỷ đồng? Ban soạn thảo đã đưa ra đề xuất này trên cơ sở nào?

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2006, công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng khi đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên và có từ 100 cổ đông trở lên, không kể nhà đầu tư. Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Điều kiện này phù hợp với thông lệ thị trường trong giai đoạn xây dựng và ban hành Luật Chứng khoán 2006, nhiều công ty đại chúng quy mô nhỏ, yêu cầu về công bố thông tin, quản trị công ty vẫn tương tự nhau. đối ứng mở.

Tuy nhiên, trong 12 năm tiếp theo, thị trường đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, với sự tham gia của nhiều công ty đại chúng vừa và lớn. Các công ty đại chúng quy mô nhỏ lần đầu tham gia thị trường cũng đã huy động thêm vốn điều lệ để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật chung, pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng hội nhập với khu vực và thế giới, đòi hỏi phải nâng cao tương ứng về tính minh bạch, tiêu chuẩn quản lý và điều hành. quản trị công ty của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đại chúng, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thực tế hoạt động của công ty đại chúng cho thấy, công ty đại chúng có vốn điều lệ từ 10 – 20 tỷ đồng gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nhân sự, tổ chức bộ máy, chi phí đáp ứng đầy đủ nhu cầu của công chúng. nghĩa vụ, yêu cầu cao về quản trị công ty, công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.

Chẳng hạn, nghĩa vụ đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức; nghĩa vụ đảm bảo việc quản trị công ty đáp ứng các quy định chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp và các quy định về quản trị công ty đại chúng; chi phí kiểm toán bắt buộc theo quy định; bố trí nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn cho bộ máy quản lý, bố trí nhân sự theo dõi thường xuyên và thực hiện công bố thông tin kịp thời … Đề xuất nâng vốn điều lệ của công ty đại chúng lên tối thiểu 30 tỷ đồng trên cơ sở kinh nghiệm và thông lệ quốc tế.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Vận tải, dược, công nghệ, giáo dục là những nhóm ngành tiềm năng
Cập nhật thông tin mới nhất về Vận tải, dược, công nghệ, giáo dục là những nhóm ngành tiềm năng Sự phân hóa mạnh giữa...
Tra Cứu Khoản Vay Easy Credit, 3 Cách Kiểm Tra, 5 Lưu Ý
Bạn có một khoản vay tại Easy Credit nhưng hiện tại bạn đã quên số hợp đồng Easy Credit hoặc lịch sử thanh toán và...
Not found image
Cập nhật Mẫu giấy ủy quyền sổ đỏ vay ngân hàng mới nhất hiện nay
Chào bạn đọc. Bữa nay, tôi xin góp chút kinh nghiệm tay nghề thành viên về mảng khoản vay thành viên qua bài chia sẽ...