Cập nhật Sở Giao dịch Chứng khoán có thể hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc cổ phần

Cập nhật thông tin mới nhất về Sở Giao dịch Chứng khoán có thể hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc cổ phần

Đó là một trong những nội dung mới của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) so với luật hiện hành vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra để lấy ý kiến ​​các bên liên quan.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên thế giới, các sở giao dịch chứng khoán có thể hoạt động theo mô hình thành viên hoặc công ty cổ phần. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục duy trì mô hình sở hữu nhà nước, đảm bảo mục tiêu hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán không vì lợi nhuận, đồng thời thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước. Quản lý nhà nước về chứng khoán.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Tiếp thu những ưu điểm của các mô hình trên thế giới, dự thảo luật quy định Sở giao dịch chứng khoán được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH, công ty cổ phần theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán có hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) và kiểm soát viên trong trường hợp được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn; có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám đốc) và ban kiểm soát / ban kiểm toán nội bộ nếu là công ty cổ phần.

Sở giao dịch chứng khoán có thể hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
Sở giao dịch chứng khoán sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động, hình thức sở hữu; việc tổ chức lại, giải thể Sở Giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sở giao dịch chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về điều kiện đối với công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động của công ty đại chúng, dự thảo nâng điều kiện về vốn điều lệ từ tối thiểu 10 tỷ đồng theo quy định của pháp luật hiện hành là “có”. vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng ”; đồng thời sửa đổi, bổ sung các điều kiện về số lượng và cơ cấu cổ đông.

Quy định này được cho là phù hợp với thông lệ quốc tế, bởi các công ty đại chúng ở các nước khác thường có quy mô và số lượng cổ đông lớn. Ngoài ra, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thay đổi điều kiện vốn của công ty đại chúng là phù hợp với tiêu chuẩn niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tránh gây xáo trộn thị trường. Hiện có 81,6% trong tổng số 1.954 công ty đại chúng có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng và 69% có vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng trở lên.

Dự thảo cũng quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng là 100%, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể hơn.

Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong ngành, nghề được quy định. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc mở rộng giới hạn này sẽ tạo điều kiện cho nhiều cổ phiếu công ty Việt Nam đủ điều kiện tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 10/12/2019
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 10/12/2019 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa...
Not found image
Cập nhật Rủi ro thị trường vẫn ở mức cao
Cập nhật thông tin mới nhất về Rủi ro thị trường vẫn ở mức cao Phiên giao dịch ngày 17/5/2021: Cổ phiếu cần chú ý...
Not found image
Cập nhật Lực bán mạnh, VN-Index lùi về vùng 960 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Lực bán mạnh, VN-Index lùi về vùng 960 điểm Theo nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/6,...