Cập nhật Sẽ có nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi

Cập nhật thông tin mới nhất về Sẽ có nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá tình hình thi hành luật, trên cơ sở hồ sơ xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Chính phủ thông qua. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán sửa đổi.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức thảo luận nội bộ, lấy ý kiến ​​của một số chuyên gia, tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Việc xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho thị trường chứng khoán phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, bảo đảm thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế; góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính và thị trường vốn, trọng tâm là thị trường chứng khoán. Đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư và sự tin tưởng của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Đến nay, các công tác chuẩn bị liên quan đến việc đưa dự thảo luật ra lấy ý kiến ​​rộng rãi đã cơ bản hoàn thành và sẽ sớm công bố, đăng tải nội dung dự thảo.

Ban soạn thảo mong nhận được nhiều ý kiến ​​đóng góp xây dựng, từ đó sẽ bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Chính phủ, Quốc hội cho ý kiến, thông qua.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi luật lần này bám sát các nguyên tắc chỉ đạo quan trọng: Kế thừa các quy định pháp luật về chứng khoán còn phù hợp với thực tiễn; sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định còn chưa rõ, chưa phù hợp; xây dựng pháp luật một số quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật hiện hành ổn định, phù hợp với thực tiễn nhằm tạo hiệu lực pháp lý cao hơn; cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh …

So với luật hiện hành, dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gộp hai chương: “Thanh tra, xử lý vi phạm” và “Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại” thành một chương “Thanh tra”, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại ”, đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài những nội dung sửa đổi về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích điều khoản …, dự thảo luật sẽ quy định rõ ràng và thống nhất với Luật Doanh nghiệp về phạm vi điều chỉnh của hoạt động chào bán chứng khoán. . Theo đó, Luật Chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán của công ty đại chúng. Việc phát hành chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

sẽ có rất nhiều người trong chuyến du lịch thể thao chung

Cùng với đó, dự thảo cũng sẽ bổ sung, sửa đổi các quy định đối với công ty đại chúng như: điều kiện để trở thành công ty đại chúng; hồ sơ công ty đại chúng; quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng; chào mua công khai; quản lý công ty đại chúng; …

Đối với quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty đại chúng, dự thảo luật cũng có những sửa đổi, bổ sung cơ bản để đảm bảo rõ ràng, phù hợp và khả thi.

Cũng tại dự thảo luật này, ban soạn thảo đã sửa đổi, bổ sung mô hình tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù trên địa bàn TP. thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại, giải thể Sở giao dịch chứng khoán để đảm bảo Sở giao dịch chứng khoán thực hiện tốt chức năng tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán. Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán.

Song song đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dự thảo luật đã đổi tên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thành Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tương tự như Sở giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, dự thảo luật này cũng sẽ có những sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; về công bố thông tin; về công tác thanh tra và xử lý vi phạm …

Theo kế hoạch, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho ý kiến ​​vào quý II / 2019; trình Quốc hội xem xét, biểu quyết trong quý IV / 2019.

Sau khi Luật Chứng khoán sửa đổi được thông qua và đi vào thực thi, với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chứng khoán châu Á ngày 21/4: “Đỏ lửa”
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán châu Á ngày 21/4: “Đỏ lửa” Đặc biệt, tại thị trường Nhật Bản Chiều nay, chỉ...
Not found image
Cập nhật Có thể kiểm định lại ngưỡng 1.380 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Có thể kiểm định lại ngưỡng 1.380 điểm Phiên giao dịch ngày 26/10/2021: Cổ phiếu cần chú ý...
Not found image
Cập nhật “Họ” FLC bứt phá, VN-Index thử thách 1.530 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về "Họ" FLC bứt phá, VN-Index thử thách 1.530 điểm Trong phiên giao dịch sáng nay, hàng loạt cổ...