Cập nhật Quy định mới về mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Cập nhật thông tin về Quy định mới về mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán


Hình minh họa. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 24/2022 / TT-BTC, khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau:

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.
Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

=

Giá trị khoản đầu tư chứng khoán được ghi trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

Số lượng chứng khoán mà doanh nghiệp sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

X

Giá cổ phiếu thực tế trên thị trường

Thông tư số 24/2022 / TT-BTC nêu rõ, đối với chứng khoán niêm yết (bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo hiểm niêm yết), giá thực tế của chứng khoán kinh tế thị trường được tính theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất. đến ngày lập báo cáo tài chính năm.

Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường nhưng không có giao dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định về tỷ lệ trích lập dự phòng của công ty chứng khoán. các khoản đầu tư khác.

Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết, tạm ngừng giao dịch, ngừng giao dịch thì doanh nghiệp phải xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán phù hợp với quy định về mức trích lập dự phòng. của các khoản đầu tư khác.

Đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom), giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá bình quân giá tham chiếu trong 30 ngày giao dịch liên tục gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở giao dịch chứng khoán công bố.

Trường hợp cổ phiếu của công ty cổ phần đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom chưa được giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác định khoản dự phòng cho từng khoản đầu tư. chứng khoán theo quy định về trích lập đầu tư khác.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Trường hợp không phát sinh giao dịch trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều
Cập nhật thông tin mới nhất về Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index Trong phiên giao dịch sáng ngày...
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Khối ngoại mua ròng hơn 242 tỷ đồng phiên đầu tuần: Trong...
Not found image
Cập nhật VN-Index kết tuần trong sắc đỏ
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index kết tuần trong sắc đỏ Tuy nhiên, nhiều mã trụ cột chịu áp lực điều chỉnh mạnh....