Cập nhật Phát triển thị trường chứng khoán: Không thể nóng vội

Cập nhật thông tin mới nhất về Phát triển thị trường chứng khoán: Không thể nóng vội


Tại dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Thứ 12, một trong những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực phát triển kinh tế – xã hội là: Tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu quả thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu. trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế ”.

Việt Nam là một nền kinh tế có thể được xếp vào loại có hệ thống tài chính dựa trên ngân hàng. Một số ước tính cho thấy 70% vốn của thị trường tài chính và 75 – 80% vốn của doanh nghiệp là vốn tín dụng ngân hàng. Điều này đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với việc định hướng làm thế nào để thị trường chứng khoán (TTCK, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) có thể phát triển thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và tránh quá phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

Không thể vội vàng trong việc tái cấu trúc thị trường tài chính

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Trước tiên, cần xác định, các yếu tố lịch sử, văn hóa và sự phát triển sẽ quyết định một nền kinh tế dựa nhiều vào ngân hàng hay thị trường chứng khoán để huy động vốn. Không phải cứ có nền kinh tế mới phát triển, thị trường vốn chưa hoàn thiện thì phải dựa vào ngân hàng, sau khi phát triển mạnh mẽ sẽ dựa vào thị trường chứng khoán. Trên thực tế, nhiều nền kinh tế phát triển ở châu Âu như Đức hay ở châu Á như Nhật Bản vẫn được coi là nền kinh tế dựa vào ngân hàng.

Nếu cho rằng hiện nay ở Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào ngân hàng nên doanh nghiệp nhỏ khó vay vốn, nếu thị trường chứng khoán phát triển mạnh hơn, doanh nghiệp vay vốn thông qua phát hành cổ phiếu sẽ dễ dàng hơn thì tôi e rằng đó là một cách nói thiếu. suy nghĩ sai lầm về huy động vốn qua thị trường chứng khoán.

Xem quy trình phát hành cổ phiếu với nhiều thủ tục phát hành lần đầu, phát hành mới, chi phí bảo lãnh phát hành, lưu ký, chi phí liên quan đến công bố thông tin và những rắc rối phát sinh khi không phát hành cổ phiếu. đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về lợi nhuận, cổ tức… khi đó, phát hành cổ phiếu không phải là cuộc chơi của những doanh nghiệp không đủ khả năng vay vốn ngân hàng.

Việc phát hành trái phiếu ra công chúng cũng không ít phiền phức đối với các doanh nghiệp tư nhân, vì họ sẽ phải công bố thông tin cho công chúng về mục đích sử dụng vốn từ trái phiếu và cũng bị giám sát chặt chẽ. trái chủ công khai, cũng như các ràng buộc về công bố thông tin.

Chưa hết, nếu quyết tâm thúc đẩy thị trường chứng khoán bằng ý chí bằng các công cụ kỹ thuật, chẳng hạn như nới lỏng quy định cho vay chứng khoán đối với nhà đầu tư, khuyến khích nhà đầu tư đầu tư chứng khoán bằng cách giảm thuế, hậu quả trước mắt của sự sụp đổ thị trường chứng khoán Trung Quốc là thậm chí còn nhiều bài học nóng hổi.

Vì vậy, tuy thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển là con đường đi đến đa dạng hóa các kênh huy động vốn ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng có thể “khoe” thành tích phát triển kinh tế. thuộc kinh tế. Nó phải đến tự nhiên như một sản phẩm của cải cách kinh tế và phát triển thị trường tài chính.

Chìa khóa cho sự phát triển của thị trường chứng khoán: hệ thống thông tin đại chúng và luật

Điểm khác biệt cơ bản giữa công cụ chứng khoán đại chúng và công cụ nợ ngân hàng là tính công khai thông tin và giải quyết tranh chấp.

Đối với công cụ chứng khoán, nhà đầu tư quyết định mua và bán chứng khoán dựa trên thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như ngành, triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận kỳ vọng. Đây là thông tin công khai. Ngoài ra, khi có tranh chấp giữa nhà đầu tư với lãnh đạo công ty hoặc hội đồng quản trị là quan hệ dân sự phát sinh và được giải quyết thông qua tranh tụng dân sự giữa đa số cổ đông và thiểu số lãnh đạo công ty. Công ty.

Ngược lại, đối với vốn tín dụng, vai trò quyết định chủ yếu thông qua thông tin của ngân hàng về khách hàng vay. Phần lớn thông tin này phụ thuộc vào thông tin không công khai về công ty, mối quan hệ giữa ngân hàng và công ty (cho vay quan hệ), và chất lượng của tài sản thế chấp. Khi có tranh chấp thì đó là quan hệ tranh chấp dân sự giữa một số ít ngân hàng và công ty.

Như vậy, trong một môi trường có chất lượng thông tin đại chúng tốt và các tranh chấp dân sự thông qua tòa án được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả thì thị trường chứng khoán mới có thể phát triển tốt. Nếu môi trường phát triển của thị trường chứng khoán kém, thông tin nội bộ và tin đồn là quan trọng, và các tranh chấp thông qua tòa án sẽ không được giải quyết. Trên thị trường đó, không có nhiều chỗ cho các nhà đầu tư dài hạn mà chủ yếu dành cho những người lướt tiền nhanh. Trong môi trường phát triển thị trường chứng khoán không tốt, chức năng huy động vốn trung và dài hạn của thị trường chứng khoán rất hạn chế, tính thanh khoản hoàn toàn bị chi phối bởi dòng tiền nóng.

Và trong môi trường đó, vốn tín dụng tất yếu có lợi thế, bởi vì ngân hàng có lợi thế hơn khối đầu tư bán lẻ trong việc tiếp cận thông tin không công khai về doanh nghiệp và họ có thể đòi được tài sản. thế chấp giá trị cao.

Do đó, mấu chốt của sự phát triển của thị trường chứng khoán nằm ở môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật phù hợp để huy động vốn tư nhân từ phần lớn công chúng đầu tư.

Vấn đề là ở tư duy và thái độ của người quản lý

Các nghiên cứu về thị trường chứng khoán trong thập kỷ qua đã chỉ ra rằng việc phân loại thị trường dựa trên ngân hàng hay thị trường chứng khoán và cho rằng mô hình nào tốt hơn đã có phần lỗi thời. Cách đây hơn 10 năm, Ross Levine đã chỉ ra rằng sự phát triển của thị trường tài chính nói chung là kết quả của những cải cách về luật pháp, về môi trường kinh doanh và cải cách về chính luật, về trình độ phát triển. Sự phát triển của thị trường tài chính (cả ngân hàng và thị trường chứng khoán) góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhưng cải cách luật pháp và môi trường kinh doanh như thế nào thì cần phải xem cách nhìn và thái độ của nhà quản lý.

Nếu những cải cách sắp tới về môi trường kinh doanh và luật pháp hướng tới việc bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn, thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp tư nhân hơn, thì các công ty gia đình sẽ làm loãng tỷ lệ nắm giữ của cổ đông. các nhà sáng lập, mô hình tài chính phụ thuộc nhiều vào thị trường chứng khoán Mỹ và Anh sẽ tự động phát triển.

Điểm mấu chốt của mô hình này là chú trọng quyền tài sản, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, minh bạch thông tin và chấp nhận nới lỏng quản lý thị trường chứng khoán, cho phép nhiều tổ chức chuyên nghiệp tự quản vận hành thị trường. . Điều này có nghĩa là nó cũng chấp nhận nhiều rủi ro bất ổn do các sáng kiến ​​mới trên thị trường chứng khoán và những khiếm khuyết do mô hình cho các tổ chức nghề nghiệp tự quản. Nó đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn và việc thực thi nhanh chóng và hiệu quả các phán quyết của tòa án. Tỷ lệ sở hữu trong các công ty niêm yết cũng cao hơn theo hệ thống này, khiến quyền lực ít tập trung hơn vào tay một số gia đình sáng lập.

Đây là một mô hình rất khác so với mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay, do đó, để hướng tới nó sẽ đòi hỏi một sự cải cách sâu sắc trong quan điểm quản lý, theo hướng cởi mở. nhằm để thị trường tự điều chỉnh và quyết tâm cải cách việc thực thi pháp luật một cách hiệu quả. Điều đó hoàn toàn trái ngược với việc chúng ta quản lý chặt room vốn ngoại, trần lãi suất, tỷ giá và biên độ thị trường thu hẹp hiện nay.

Nhìn chung, nó đi ngược lại truyền thống quản lý chặt chẽ của Nhà nước và sự tồn tại của nhiều công ty tư nhân do gia đình làm chủ ở Việt Nam. Cũng vì lý do đó, nhiều nền kinh tế đi trước Việt Nam ở châu Á và châu Âu vẫn là nền kinh tế mà ngân hàng chiếm ưu thế vì truyền thống, hệ thống luật pháp và tư duy quản lý chưa phù hợp với Việt Nam. Thị trường vốn Châu Mỹ và Châu Âu.

Thay đổi những điều này là một hành trình khó khăn và chúng tôi đã thấy, trong hơn 10 năm qua, hầu như không có sự cải thiện nhanh chóng nào đối với những vấn đề cốt lõi này. Nhiều năm nay, chúng ta nói nhiều đến tình trạng thiếu minh bạch thông tin, số liệu kế toán không rõ ràng, chậm nộp báo cáo … trên thị trường chứng khoán, nhưng sự thật là những điều này vẫn diễn ra hàng năm. .

Quan trọng hơn, người ta đã nói nhiều về việc thực thi pháp luật kém hiệu quả, chậm thực thi các quyết định của tòa án và Việt Nam liên tục xếp hạng thấp về bảo vệ nhà đầu tư trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (WEF), nhưng các diễn đàn này chậm được cải thiện.

Một phần là do mô hình của chúng tôi vẫn còn nặng về vai trò can thiệp của chính phủ (ví dụ, việc quyết định nơi đặt sàn giao dịch không do những người tham gia thị trường quyết định). Nói chung, các nhà quản lý không dám tin và đặt niềm tin vào khả năng tự quản và mô hình luật pháp Anh-Mỹ.

Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu cũng vậy. Như vậy, ở các nước này, doanh nghiệp gia đình tư nhân và tầm quan trọng của vốn ngân hàng vẫn chiếm ưu thế trong nền kinh tế. Ở một mức độ nhất định, ở những nền kinh tế này, như Việt Nam, tần suất các cú sốc do các “sáng kiến” gây ra trên thị trường tài chính ít hơn. Ngược lại, thị trường chứng khoán các nước này cũng “buồn tẻ” hơn, nhiều doanh nghiệp hàng đầu của họ đã niêm yết ở nước ngoài.

Phần kết

Những thảo luận trên cho thấy, phát triển thị trường chứng khoán để trở thành kênh huy động vốn đối trọng với ngân hàng đòi hỏi phải thay đổi cơ bản tư duy của các nhà quản lý về cách quản lý thị trường và hướng tới trọng tâm của hệ thống ngân hàng. hệ thống pháp lý.

Để thị trường chứng khoán phát triển, tư duy quản lý và trọng tâm của hệ thống pháp luật không thể không đặt nặng vai trò của Nhà nước đối với nền kinh tế, quản lý thị trường và giải quyết tranh chấp. Nền tảng của một thị trường cổ phiếu và trái phiếu phát triển phải dựa trên sự minh bạch thông tin và hiệu quả trong việc xử lý các tranh chấp dân sự chứ không phải nới lỏng hay kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài. hoặc tỷ lệ cho vay để mua chứng khoán.

Suy cho cùng, hãy nghĩ cách quản lý doanh nghiệp tư nhân thì sẽ có thị trường vốn cho doanh nghiệp tư nhân như vậy. Việc cố ép nó phát triển bằng kỹ thuật, mà không thay đổi tư duy quản lý sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường mà Trung Quốc là bài học đắt giá mới nhất.

Dựa theo Đầu tư vào chứng khoán

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 19/8: Châu Á khởi sắc
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 19/8: Châu Á khởi sắc Chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh Bình luận chứng khoán ngày 13/4/2021: Đặt mục tiêu thách thức rào...
Not found image
Cập nhật Giữa phiên sáng 2 sàn đều tăng, VN-Index không giữ được mốc 1.000 điểm.
Cập nhật thông tin mới nhất về Giữa phiên sáng 2 sàn đều tăng, VN-Index không giữ được mốc 1.000 điểm. Tính đến 10h00, trên...