Cập nhật Những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh

1. Chứng khoán phái sinh là gì?

Các công cụ phái sinh là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các công cụ phái sinh quy định các quyền và / hoặc nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đối với việc thanh toán và / hoặc giao tài sản cơ sở với mức giá đã thỏa thuận trước tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Tương lai.

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v.v., hoặc các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

Nhưng bạn có kiến ​​thức phổ thông?

2. Loại chứng khoán phái sinh nào sẽ được triển khai trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng kỳ hạn: là sự thoả thuận giữa hai bên để mua và bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá xác định trước ngay bây giờ.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được tiêu chuẩn hóa, được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người có hợp đồng lựa chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi: Hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên để hoán đổi dòng tiền trong tương lai phát sinh từ các công cụ tài chính. Hợp đồng sẽ quy định thời gian hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể. Đặc biệt, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam là Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai. kỳ hạn trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm). Các sản phẩm này được chọn đầu tiên do tính chất đơn giản của sản phẩm, tài sản cơ bản là các công cụ có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch Hợp đồng tương lai không quá khác so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

Nhưng bạn có kiến ​​thức phổ thông?

3. Sự khác biệt giữa Giao dịch Hợp đồng Tương lai và Giao dịch Cổ phiếu là gì? Giao dịch Hợp đồng tương lai tương tự như giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

Hợp đồng tương lai sẽ có một bảng giá riêng, nhà đầu tư căn cứ vào kỳ vọng của mình về xu hướng của chỉ số có thể đặt lệnh và khớp lệnh để tham gia vào Hợp đồng tương lai. Tương tự với cổ phiếu, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số tăng sẽ mua hợp đồng tương lai chỉ số, trong khi nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số giảm sẽ bán hợp đồng tương lai chỉ số. Một điểm khác biệt nữa là các hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn nên khi tham gia giao dịch, nhà đầu tư cần lưu ý lựa chọn hợp đồng có tháng đáo hạn phù hợp.

Nhưng bạn có kiến ​​thức phổ thông?

Đối với cổ phiếu trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu cần phải có đủ tiền, còn nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu thì phải có đủ số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch. Tuy nhiên, đối với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần có đủ số tiền để tham gia vị thế mua, hoặc không cần nắm giữ tài sản cơ bản để tham gia vị thế bán. Các nhà đầu tư khi giao dịch Hợp đồng tương lai, đối với cả người mua và người bán, sẽ cần phải làm quen với hai nghiệp vụ chính trong Giao dịch Hợp đồng tương lai: Ký quỹ và tất toán hàng ngày.

4. Ký quỹ là gì và nó hoạt động như thế nào? Ký quỹ là một trong những điểm khác biệt của giao dịch phái sinh so với giao dịch cổ phiếu. Ký quỹ trong giao dịch phái sinh đóng vai trò là khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của hai bên khi giao kết hợp đồng. Trung tâm lưu ký sẽ quy định tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho từng loại hợp đồng khác nhau. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do trung tâm lưu ký quy định sẽ quy định nhà đầu tư phải ký quỹ bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng trước khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh. Các nhà đầu tư không có đủ ký quỹ theo yêu cầu có thể được gọi là ký quỹ và phải trả đầy đủ ký quỹ để tiếp tục nắm giữ các vị thế trong Hợp đồng tương lai.

5. Thanh toán hàng ngày hoạt động như thế nào? Một điểm khác biệt nữa của thị trường phái sinh là cơ chế tất toán hàng ngày. Nhà đầu tư khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thanh toán toàn bộ lãi và lỗ phát sinh từ các vị thế đó hàng ngày: – Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư bị lỗ ròng: Nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản lỗ phát sinh trước 9h sáng ngày hôm sau.

– Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư có lãi ròng: Nhà đầu tư sẽ nhận được toàn bộ số tiền lãi sau 11 giờ sáng ngày hôm sau. Lãi / lỗ trên mỗi vị thế sẽ được tính dựa trên giá giao dịch đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Riêng đối với hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi / lỗ sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa của chỉ số tại ngày hết hạn của hợp đồng tương lai đó.

6. Quy mô hợp đồng được tính như thế nào? Giống như giá của mỗi cổ phiếu, quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ quyết định số tiền đầu tư mà nhà đầu tư đang tham gia. Quy mô hợp đồng sẽ được tính theo công thức:

Quy mô hợp đồng = Giá tương lai * Hệ số

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng thận trọng phiên 26/5/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng thận trọng phiên 26/5/2021 Dow Jones tăng 10,59 điểm lên 34.323,05 điểm;...
Not found image
Cập nhật Bản tin chứng khoán 11h (01/4)
Cập nhật thông tin mới nhất về Bản tin chứng khoán 11h (01/4) Bản tin chứng khoán lúc 5:00 chiều (29 tháng 3) Bản tin...
Not found image
Cập nhật VN-Index vẫn tăng gần 5 điểm nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index vẫn tăng gần 5 điểm nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng 11:30: Kết thúc phiên giao...