Cập nhật Nghị định 95/2018/NĐ-CP về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Nghị định 95/2018/NĐ-CP về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Ngày 30/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018 / NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Chủ sở hữu công cụ nợ chính phủ được đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi của công cụ nợ khi đến hạn và có thể sử dụng công cụ nợ để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế hoặc chiết khấu. , cầm đồ hoặc thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Bộ Tài chính chuyển tiền vào tài khoản của đại lý thanh toán để trả gốc, lãi trái phiếu quốc tế cho chủ sở hữu khi đến hạn và tổ chức trả gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước khi đến hạn. quá hạn.

Đối tượng mua công cụ nợ của Chính phủ phát hành tại thị trường trong nước bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua công cụ nợ của Chính phủ với số lượng không hạn chế; Các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện có thể mua các công cụ nợ của Chính phủ thông qua việc ủy ​​thác cho các tổ chức quản lý quỹ.

Người mua công cụ nợ của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế là tổ chức, cá nhân theo quy định của thị trường phát hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Xem chi tiết Nghị định 95/2018 / NĐ-CP tại đây: 952018ND-CP.pdf

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều
Cập nhật thông tin mới nhất về Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index Trong phiên giao dịch sáng 4/10/2021,...
Not found image
Cập nhật Hồi phục sau phiên giảm “sốc”
Cập nhật thông tin mới nhất về Hồi phục sau phiên giảm “sốc” Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow...
Not found image
Cập nhật Nhận định chứng khoán ngày 28/1/2022: Thận trọng?
Cập nhật thông tin mới nhất về Nhận định chứng khoán ngày 28/1/2022: Thận trọng? VNDirect: Khuyến nghị 3 cổ phiếu bất động sản tiềm...