Cập nhật Muốn đầu tư ra nước ngoài, công ty chứng khoán phải qua cửa UBCK

Cập nhật thông tin mới nhất về Muốn đầu tư ra nước ngoài, công ty chứng khoán phải qua cửa UBCK


Vấn đề cần quan tâm là chủ thể này sẽ triển khai hoạt động đầu tư ở mức độ nào, nhà đầu tư trong nước có thể sử dụng dịch vụ của các công ty này để thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán ra nước ngoài hay không. hay không…

Các quy định khung về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định 58/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Theo đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài phải được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận theo quy định của Bộ Tài chính. Sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản, tổ chức kinh doanh chứng khoán đặt chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và quản lý ngoại hối. …

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Để hướng dẫn chi tiết khung trên, UBCKNN lần đầu đề xuất bổ sung nội dung này vào dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi Thông tư 210/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. .

Về quy định được phép thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán đề xuất, công ty chứng khoán muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài phải đáp ứng bốn yêu cầu: có dự án trích lập chi phí. chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản; đáp ứng các quy định về an toàn tài chính sau khi trừ vốn cấp cho chi nhánh, chi phí thành lập văn phòng đại diện, vốn đầu tư ra nước ngoài; đảm bảo duy trì vốn chủ sở hữu sau khi trừ vốn cấp cho chi nhánh, chi phí thành lập văn phòng đại diện, vốn đầu tư ra nước ngoài không thấp hơn vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép; Phạm vi hoạt động và lĩnh vực đầu tư phải thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán thành lập tại Việt Nam …

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hợp lệ của Công ty Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán có văn bản chấp thuận đề nghị của Công ty Chứng khoán…

Trên thực tế, một số công ty chứng khoán trong nước đã bắt đầu mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Năm 2010, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập công ty chứng khoán tại Campuchia. Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) cũng có ý định mở văn phòng tại Myanmar …

Câu hỏi đặt ra là tại sao chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài mà lại có công ty chứng khoán Việt Nam mở văn phòng đại diện ở nước ngoài? Việc này tuân theo quy định nào? Tới đây, khi Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi Thông tư 210/2012 thì có bị áp dụng hồi tố hay không?

Đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết, một số hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Công ty Chứng khoán Việt Nam thực hiện trong thời gian qua được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và quản lý ngoại hối.

Do chứng khoán là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nên để đảm bảo quản lý chặt chẽ, ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và quản lý ngoại hối, theo đây, khi Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn mới, các công ty chứng khoán vẫn phải được sự chấp thuận của Bộ chứng khoán. Hoa hồng trước khi triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Về phương thức và phạm vi triển khai hoạt động đầu tư của Công ty Chứng khoán Việt Nam ra nước ngoài; Khi công ty này có văn phòng hoạt động ở nước ngoài, nhà đầu tư trong nước có được sử dụng sản phẩm, dịch vụ của văn phòng này để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài hay không, đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết, ngoài việc phải tuân thủ pháp luật nước sở tại, công ty chứng khoán cũng phải tuân thủ các quy định tại Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty chứng khoán ở nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng bên cạnh đó phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán. quy định về đầu tư ra nước ngoài và quản lý ngoại hối.

Về cơ chế giám sát, minh bạch thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán đề xuất cơ chế sau: trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền nước ngoài cho phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài, hoặc chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán các thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhân sự của chi nhánh. ngành, giá trị vốn đầu tư cùng với văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về lĩnh vực đầu tư và quản lý ngoại hối; hồ sơ trình cơ quan quản lý nhà nước ở nước ngoài kèm theo bản sao hợp lệ giấy phép phê duyệt hoặc tài liệu tương đương của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài …

Dựa theo Đầu tư vào chứng khoán

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật “Giằng co trong khoảng giá 900-930 điểm”
Cập nhật thông tin mới nhất về “Giằng co trong khoảng giá 900-930 điểm” Có thể kiểm tra hỗ trợ tại 925-927 (Công ty Cổ...
【2021】 Hướng dẫn cách hủy BankPlus MBBank và BIDV trong vài phút
Cùng MoneyFun dành 15 phút đọc bài Hướng dẫn cách hủy BankPlus MBBank trong vài phút. [su_box title="Khuyến nghị:" style="default" box_color="#F73F43" title_color="#FFFFFF" radius="3"] Vui lòng...
Not found image
Cập nhật HOSE yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Cập nhật thông tin về HOSE yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Hình...