Cập nhật Mục tiêu lãi 170 tỷ năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Cập nhật thông tin mới nhất về Mục tiêu lãi 170 tỷ năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Nhà đầu tư nước ngoài vượt và hết room sở hữu những mã ngân hàng nào?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Chứng khoán VICS (VIG) diễn ra sáng nay (29/3), ông Dương Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, năm 2020 là năm VIG tiếp tục gặp nhiều khó khăn. thách thức và chỉ đạt mức doanh thu 6,6 tỷ đồng (không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết ĐHĐCĐ) thì doanh thu thực hiện năm 2021 sẽ đạt 12,2 tỷ đồng. So với kế hoạch doanh thu năm 2021 đề ra (10,5 tỷ đồng), VIG đã hoàn thành 116%, đồng thời đạt 183,73% doanh thu so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,42 tỷ đồng. và đạt 203% kế hoạch.

Trung cho biết, có được thành quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. diễn ra mạnh mẽ vào giữa năm 2021.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

 • Không cần tài sản thế chấp.
 • Không thẩm định nhà, người thân.
 • Nhận tiền nhanh chóng.

Đồng thời, Ban điều hành đã bám sát chỉ đạo của HĐQT, sâu sát trong công tác điều hành và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, góp phần hoàn thành tốt công việc Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra. của Giám đốc.

[LIVE]  ĐHCĐ Chứng khoán VICS (VIG): Mục tiêu 170 tỷ lợi nhuận năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ
Đại hội đồng chứng khoán VICS (VIG)

Lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​đạt 170 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Định hướng phát triển năm 2022, VIG dự kiến ​​sẽ trích lập dự phòng phải thu khó đòi và đưa ra các phương án khắc phục tình hình tài chính. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các hoạt động sinh lời cao như tư vấn M&A, môi giới trái phiếu, v.v.

Để đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển, thời gian tới, VIG sẽ mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, cũng như đáp ứng yêu cầu dịch vụ của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật của đại lý. Quản lý nhà nước về chứng khoán.

Không ngừng tăng cường công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển minh bạch và bền vững, giảm thiểu rủi ro hệ thống và rủi ro thị trường. quy trình pháp lý trong quá trình hoạt động… Tối đa hóa an toàn tài chính trong quản lý tài sản, dịch vụ môi giới, dịch vụ tài chính và đầu tư.

[LIVE]  ĐHCĐ Chứng khoán VICS (VIG): Mục tiêu 170 tỷ lợi nhuận năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông VIG. Chứng khoán

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lợi nhuận 170 tỷ đồng, gấp 120 lần kết quả đạt được năm 2021.

Các chỉ tiêu doanh thu đề ra đều tăng mạnh so với năm ngoái. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động môi giới dự kiến ​​đạt 100 tỷ đồng; Doanh thu tự doanh và đầu tư tài chính khác đạt 140 tỷ đồng và doanh thu hoạt động tư vấn là 10 tỷ đồng; doanh thu khác 100 tỷ đồng.

0247-vig-new
(Nguồn: Hồng Giang tổng hợp)

Bên cạnh phương án kinh doanh, cổ đông cũng thông qua phương án chào bán hơn 34,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu bằng mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành hơn 341 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành kế hoạch trên, vốn điều lệ của VIG sẽ tăng gấp đôi, từ hơn 341 tỷ đồng lên 682 tỷ đồng.

0627-vyn-yiyu-ly-vig
(Nguồn: Hồng Giang tổng hợp)

VIG sẽ lựa chọn dưới 100 Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (theo quy định của pháp luật) để thực hiện đợt chào bán. Thời gian dự kiến ​​phát hành cho Nhà đầu tư vào quý II / 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở chính

Tại ĐHCĐ lần này, HĐQT Công ty cũng đã trình cổ đông và thông qua việc đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Công thương Việt Nam (VICS) thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (VISC).

[LIVE]  ĐHCĐ Chứng khoán VICS (VIG): Mục tiêu 170 tỷ lợi nhuận năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ
Công ty đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

Ngoài ra, VIG cũng đã trình duyệt và chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ TP.HCM ra Hà Nội. Thông qua việc Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật thay vì Chủ tịch Hội đồng quản trị như trước đây.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị mới và thành viên Ban kiểm soát

Tại ĐHCĐ, VIG đã chính thức bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Theo đó, với tỷ lệ biểu quyết 100%, ông Nguyễn Phúc Long và ông Nguyễn Viết Việt đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 3 người: Bà Vũ Thị Thanh Hải, Bà Phạm Thị Tú Anh và Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

[LIVE]  ĐHCĐ Chứng khoán VICS (VIG): Mục tiêu 170 tỷ lợi nhuận năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ
VIG giới thiệu thành viên HĐQT và BKS mới

Ngoài các vấn đề trên, các đề xuất khác trình lên Đại hội đồng đã được thông qua.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Bộ Trưởng Bộ Tài chính giải trình một số vấn đề về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Cập nhật thông tin mới nhất về Bộ Trưởng Bộ Tài chính giải trình một số vấn đề về dự án Luật Chứng khoán (sửa...
Not found image
Cập nhật Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều
Cập nhật thông tin mới nhất về Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index Trong phiên giao dịch sáng ngày...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 28/11: Thống kê giao dịch
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 28/11: Thống kê giao dịch Diễn biến chỉ số: VN-Index giảm 0,8%, đạt...