Cập nhật Luật Chứng khoán sửa đổi dự kiến thông qua vào năm 2019

Cập nhật thông tin mới nhất về Luật Chứng khoán sửa đổi dự kiến thông qua vào năm 2019

Kế hoạch chung là đợi đến cuối năm 2019

Luật chứng khoán sửa đổi. (Hình minh họa).

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83 / NQ-CP phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 8/2017.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Về đề xuất xây dựng dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Nghị quyết cho biết, Chính phủ chấp thuận chủ trương, đề xuất xây dựng dự án Luật theo Tờ trình về đề nghị xây dựng dự án Luật của Bộ Tài chính. , nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung, chính sách đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển trở thành kênh huy động và dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Chính phủ yêu cầu, việc xây dựng dự án Luật cần quan tâm đến yếu tố an toàn của thị trường chứng khoán, bảo đảm sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến ​​thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề xuất xây dựng dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). trình Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2019.

Luật Chứng khoán đầu tiên của Việt Nam ra đời năm 2006, đến năm 2010, văn bản này được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay và yêu cầu mới của quá trình hội nhập quốc tế.

Đến năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán là xây dựng Luật Chứng khoán thế hệ mới.

Luật Chứng khoán mới dự kiến ​​sẽ quy định cụ thể về các loại chứng khoán được chào bán; quy định thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành riêng lẻ. Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng điều kiện đối với công ty đại chúng như nâng vốn điều lệ pháp luật lên 50 tỷ đồng, tối thiểu 200 cổ đông, không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Ngoài ra, tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán đề xuất cung cấp thông tin khi thực hiện điều tra, làm rõ hành vi thao túng, nội gián.

Bên cạnh đó là vấn đề nới room ngoại. Ý kiến ​​được Bộ đề xuất với Chính phủ là đối với những ngành, nghề không thuộc Biểu cam kết WTO nhưng thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài chưa có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì được xem xét áp dụng tỷ lệ này. trường hợp ở mức 100%, thay vì 49% như hiện nay sau khi có ý kiến ​​của cơ quan quản lý chuyên ngành về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực, ngành nghề đó.

V. Tình yêu

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Công thức phân bổ tài chính trong đầu tư chứng khoán với từng nhóm thu nhập
Cập nhật thông tin mới nhất về Công thức phân bổ tài chính trong đầu tư chứng khoán với từng nhóm thu nhập Hình minh...
Not found image
Cập nhật Chứng khoán DNSE muốn phát hành 200 triệu cổ phiếu, tăng mạnh vốn lên 3.000 tỷ đồng
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán DNSE muốn phát hành 200 triệu cổ phiếu, tăng mạnh vốn lên 3.000 tỷ đồng Trong...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán tháng 7 đã về đáy?
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán tháng 7 đã về đáy? Xu hướng ngắn hạn của VN-Index có thể dao...