Cập nhật Kinh nghiệm vận hành và quản lý Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán tại một số nước

Cập nhật thông tin về Kinh nghiệm vận hành và quản lý Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán tại một số nước


Hình minh họa. Nguồn Internet

Nhiều quốc gia đã thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán có thể hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư bằng cách thiết lập các biện pháp tổng hợp như hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống. hệ thống giao dịch và thanh toán cho các thành viên tham gia thị trường.

Cùng với hệ thống quy phạm pháp luật được ban hành nhằm duy trì trật tự, an toàn thị trường (công cụ bảo vệ gián tiếp), cần có các cơ chế bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhà đầu tư chứng khoán như lập quỹ bảo đảm. Việc bảo vệ nhà đầu tư, thành lập tổ chức bảo vệ nhà đầu tư, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay cơ chế để nhà đầu tư tự bảo vệ khi bị vi phạm pháp luật (khởi kiện dân sự) rất được quan tâm và quy định. được trình bày chi tiết trong các văn bản luật.

Trên thế giới, có thể kể đến việc Mỹ thành lập Công ty Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) từ năm 1970; Canada có Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư (CIPF) được thành lập năm 1969; Nhật Bản có Quỹ Ủy thác Bồi thường Chứng khoán được thành lập vào năm 1968.

Tại các nước Châu Á, các quỹ bảo vệ nhà đầu tư cũng đã được thành lập, chẳng hạn như: Quỹ ủy thác bảo vệ nhà đầu tư ở Ấn Độ, Quỹ bảo vệ nhà đầu tư Thái Lan, Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc…

Kinh nghiệm vận hành và quản lý quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán tại một số nước - Ảnh 1

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán ở một số nước Châu Á

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư Thái Lan (SIPF): Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) thành lập SIPF vào năm 2004 với mục đích tạo niềm tin cho các nhà đầu tư SET giao dịch chứng khoán thông qua các nhà môi giới thành viên của SIPF bằng cách bảo vệ các khoản đầu tư của họ. của chúng. Các nhà đầu tư giao dịch thông qua các thành viên của SIPF có thể nhận được tiền bồi thường từ quỹ trong một số trường hợp nhất định theo quy định của SIPF.

Các bên tham gia bao gồm các công ty thành viên, công ty môi giới chứng khoán, công ty giám sát và công ty niêm yết phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc và quy định có liên quan. Mặc dù cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và SET đều đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi quy định liên quan đến các công ty môi giới, các nhà đầu tư vẫn nên thực hiện bước đầu tiên trong việc bảo vệ mình bằng cách đảm bảo rằng họ chỉ giao dịch với các công ty chứng khoán được cấp phép theo khuyến nghị của SEC.

Các nhà đầu tư Thái Lan cũng được khuyến khích giám sát chặt chẽ các hoạt động giao dịch của họ và báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào bị nghi ngờ – hoặc gửi đơn khiếu nại chính thức với – SET, SEC hoặc Phòng Tội phạm Kinh doanh của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Nhà đầu tư chứng khoán tại Thái Lan có quyền được SIPF bồi thường bằng tiền mặt hoặc chứng khoán nếu nhà môi giới thành viên SIPF không trả lại tài sản lưu ký cho nhà đầu tư trong 2 trường hợp sau: (i) Nếu nhà môi giới thành viên SIPF bị phát hiện mất khả năng thanh toán; (ii) Trường hợp nhà môi giới và nhà đầu tư là thành viên SIPF, có tranh chấp dân sự về giao dịch chứng khoán và phán quyết của trọng tài yêu cầu nhà môi giới trả lại tài sản của nhà đầu tư nhưng nhà môi giới không chấp hành.

Khoản bồi thường không bao gồm khoản lỗ do giảm giá do mua bán chứng khoán. SIPF sẽ bồi thường dựa trên tổn thất thực tế cho mỗi nhà đầu tư, nhưng không vượt quá 1 triệu THB cho mỗi nhà môi giới thành viên. Quỹ tự động cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch với nhà môi giới thành viên SIPF. Các nhà đầu tư không cần đăng ký hoặc trả phí và có thể tin tưởng vào tính minh bạch và công bằng của quỹ vì bảo hiểm được cung cấp thông qua SET.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán Trung Quốc (SIPF): Trung Quốc thành lập SIPF vào ngày 30 tháng 8 năm 2005 với tư cách là công ty 100% vốn nhà nước, do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) quản lý, với số vốn đăng ký là 6,3 tỷ nhân dân tệ. tiền tệ (NDT) do Hội đồng Nhà nước cung cấp thông qua Bộ Tài chính.

SIPF có cơ cấu gồm 12 phòng ban, trực thuộc Hội đồng quản trị có 3 Ủy ban đặc biệt gồm Ủy ban phát triển chiến lược, Ủy ban quyết định đầu tư và Ủy ban quản lý thanh toán. Đối phó với rủi ro tài chính và bảo vệ nhà đầu tư là hai nhiệm vụ cốt lõi. SIPF đã từng bước nghiên cứu, thiết lập khung quản lý và phát triển tổng thể.

Dựa trên hệ thống dựa trên công nghệ trên thị trường chứng khoán, SIPF đã tích hợp hơn nữa các lợi thế về dữ liệu, nhân sự, thông lệ, kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực và đóng vai trò tích cực trong việc phòng ngừa và xử lý rủi ro tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và hỗ trợ giám sát các dịch vụ phụ trợ; Đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản cho các công ty chứng khoán nhằm ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro tài chính hệ thống trong ngành chứng khoán; Thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống toàn diện để phản hồi ý kiến ​​và mối quan tâm của nhà đầu tư và xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu đường dây nóng có chất lượng và hiệu quả dịch vụ. Đường dây nóng CSRC 12386 đã thu hồi khoản lỗ 69,251,600 nhân dân tệ cho nhà đầu tư trong năm 2019, với mức độ hài lòng của nhà đầu tư đạt hơn 85 %.

SIPF tiếp tục mở rộng thí điểm chuyển khiếu nại trực tiếp qua đường dây nóng 12386 từ 3 trụ sở đến hơn 330 trụ sở và hơn 8.000 chi nhánh, giảm thời gian giải quyết khiếu nại so với mức trung bình 2-3 tháng trước đây, trung bình còn 16 ngày làm việc, nâng cao rõ rệt hiệu quả giải quyết khiếu nại.

Năm 2019, SIPF huy động được 8.870,3 triệu NDT, bao gồm 2.425,7 triệu NDT từ phí xử lý giao dịch, chiếm 27,35%; 2.2642 tỷ NDT từ các quỹ do các công ty chứng khoán chi trả, chiếm 25,53%; 27.000.000 nhân dân tệ từ lãi suất của quỹ đã đăng ký đóng băng, chiếm 0,30%; Thu lãi 3.915,6 triệu NDT (bao gồm cả lãi tiền gửi và tiền cho vay), chiếm 44,14%; 61,6 triệu nhân dân tệ từ quỹ đầu tư trở lại, chiếm 0,69%; 82,8 triệu nhân dân tệ từ thu nhập bồi thường từ các bên liên quan và mua lại tài sản phá sản, chiếm 0,93%; và 93,4 triệu nhân dân tệ từ thu nhập khác, chiếm 1,05%. SIPF đã chi tổng cộng 2.173,3 triệu nhân dân tệ, trong đó 2 triệu nhân dân tệ để xử lý rủi ro, 26,1 triệu nhân dân tệ để giám sát rủi ro và 2.145,2 triệu nhân dân tệ cho các chi phí khác trong năm 2019.

Quỹ ủy thác bảo vệ nhà đầu tư Ấn Độ – IPFT: Sở Giao dịch Chứng khoán Ấn Độ (BSE) thành lập IPFT vào ngày 10/7/1986 với mục tiêu bồi thường cho các nhà đầu tư trong trường hợp tài sản của những người vỡ nợ không đủ đáp ứng các yêu cầu đã cam kết, thúc đẩy giáo dục, nâng cao nhận thức và giáo dục cho các nhà đầu tư. IPFT được quản lý dưới hình thức quỹ ủy thác, bởi đại diện của công chúng đầu tư, Hiệp hội các nhà đầu tư, thành viên hội đồng quản trị và các quan chức cấp cao của Sở giao dịch chứng khoán.

Từ thực tế tại một số quốc gia nêu trên cho thấy, quỹ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoạt động khá hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư chứng khoán, đồng thời phù hợp với thông lệ của thế giới. giới tính. Tại Việt Nam, chưa có mô hình công ty, quỹ bảo vệ nhà đầu tư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi xảy ra trường hợp công ty chứng khoán không hoàn trả được tài sản do mình quản lý hoặc giải thể, phá sản. Vì vậy, việc hình thành mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cần được xem xét, nghiên cứu.

TS Nguyễn Thanh Huyền – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Kết phiên sáng 2 sàn giảm điểm, châu Á thận trọng
Cập nhật thông tin mới nhất về Kết phiên sáng 2 sàn giảm điểm, châu Á thận trọng Kết thúc phiên giao dịch sáng nay,...
Not found image
Cập nhật Đã đến lúc ưu tiên quản trị rủi ro hơn là lao theo “con sóng”?
Cập nhật thông tin về Đã đến lúc ưu tiên quản trị rủi ro hơn là lao theo "con sóng"? Hình minh họa. Nguồn:...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán 17h00’ hôm nay 28/3/2022: DVN, APG, DDG, HNG, FMC
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán 17h00’ hôm nay 28/3/2022: DVN, APG, DDG, HNG, FMC Bản tin chứng khoán lúc...