Cập nhật Hủy bỏ hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành của 3 công ty thuộc Tân Hoàng Minh

Cập nhật thông tin về Hủy bỏ hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành của 3 công ty thuộc Tân Hoàng Minh

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Ngôi sao Việt Nam). Công ty Soleil) thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) không phải là công ty đại chúng. Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, các công ty này đã thực hiện chín đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kiến ​​nghị của cấp có thẩm quyền về việc hủy bỏ đợt phát hành trái phiếu của Công ty Ngôi sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ; Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế , ngày 3/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy 09 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng của các công ty này.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Theo Quyết định này, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu của Công ty Sao Việt, Công ty Winter Palace, Công ty Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong đợt chào bán trái phiếu 09.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở về việc hủy đợt chào bán trái phiếu nêu trên; Các công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Winter Palace, Công ty Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Lực bán gia tăng, VN-Index mất hơn 3 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Lực bán gia tăng, VN-Index mất hơn 3 điểm Buổi sáng ngày 17 tháng 2 năm Nhóm cổ...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 23/11/2021: THD, HCM, NLG, DXG, NTL, VIB, CKG, PDR
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 23/11/2021: THD, HCM, NLG, DXG, NTL, VIB, CKG, PDR...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI I.1....