Cập nhật Hướng dẫn mới về giao dịch chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Hướng dẫn mới về giao dịch chứng khoán


Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận. Phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian; phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trên toàn hệ thống trong các trường hợp sau: Hệ thống giao dịch, hệ thống chuyển lệnh của Sở giao dịch chứng khoán có sự cố; khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn; theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm bình ổn thị trường…

Về tài khoản giao dịch chứng khoán, Thông tư quy định nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin. , thông tin nhận dạng khách hàng chính xác khi mở tài khoản giao dịch.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Mỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán, trừ một số trường hợp nhất định.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán đối với số lượng chứng khoán đã có trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch và chứng khoán đang chờ giao dịch. Việc bán chứng khoán kinh doanh chờ xử lý thực hiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhà đầu tư không được phép đặt lệnh mua, bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một phiên khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống của phiên giao dịch liên tục trước đó chưa được chấp thuận. chưa. khớp lệnh nhưng vẫn hợp lệ.

Mọi hoạt động thanh toán, giao dịch thanh toán cho nhà đầu tư đều phải thực hiện thông qua ngân hàng thương mại. Công ty chứng khoán không được phép nhận chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của nhà đầu tư.

Giao dịch trong ngày

Công ty chứng khoán có đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đáp ứng quy định được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày cho khách hàng sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhà đầu tư được phép thực hiện giao dịch trong ngày sau khi ký hợp đồng giao dịch trong ngày và hợp đồng giao dịch ký quỹ với công ty chứng khoán. Hợp đồng giao dịch trong ngày phải có điều khoản cho phép công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch vay, giao dịch mua bắt buộc để hỗ trợ thanh toán trong trường hợp thiếu chứng khoán để chuyển nhượng.

Hoạt động giao dịch trong ngày phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Tài khoản cho hoạt động giao dịch trong ngày là tài khoản riêng biệt hoặc được ghi nhận dưới dạng tiểu khoản của tài khoản giao dịch hiện có của khách hàng; Nhà đầu tư không được phép thực hiện giao dịch trong ngày đối với giao dịch lô lẻ, giao dịch thỏa thuận.

Công ty chứng khoán có quyền lựa chọn loại chứng khoán có trong danh mục chứng khoán niêm yết được giao dịch ký quỹ để cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày cho khách hàng. Danh mục chứng khoán mà công ty cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày phải được công khai trên trang thông tin điện tử của công ty.

Hoạt động giao dịch trong ngày và hoạt động vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 5 ngày, trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền cổ đông của chứng khoán đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Dựa theo Báo điện tử chính phủ

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm phiên đầu tuần
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm phiên đầu tuần Sáng nay, chỉ số Nikkei 225 của...
Not found image
Cập nhật Chứng khoán Mỹ đỏ lửa trước thông tin từ số ca mắc COVID-19
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán Mỹ đỏ lửa trước thông tin từ số ca mắc COVID-19 Dow Jones giảm 0,8% xuống...
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ: Kết thúc phiên giao dịch ngày...