Cập nhật Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường TPDN phát triển an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả

Cập nhật thông tin về Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường TPDN phát triển an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả


Hình minh họa. Nguồn: Internet

Khung pháp lý cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu hình thành với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 120 / NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 1994 cùng với Quy chế tạm thời về phát hành trái phiếu và cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước. (SOE).

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Sau đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 (quy định về quyền huy động vốn của công ty cổ phần thông qua phát hành trái phiếu), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2006 / NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 quy định về đầu tư. phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đồng thời, Luật Chứng khoán 2006 quy định việc phát hành trái phiếu ra công chúng (điều kiện phát hành, hồ sơ, thủ tục đăng ký chào bán) như đối với việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 quy định việc phát hành chứng khoán riêng lẻ (cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng). họ hoặc internet); quy định việc phát hành chứng khoán riêng lẻ của công ty chưa đại chúng phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan …

Nhìn chung, khung pháp lý về thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua liên tục được hoàn thiện, đảm bảo tuân thủ các thông lệ tốt quốc tế. nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Tuy nhiên, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thị trường. Đặc biệt:

Một là, rà soát, đánh giá việc triển khai, thực hiện các quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành để nghiên cứu sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quy định của đợt chào bán. , kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp và xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi giao dịch chứng khoán riêng lẻ.

Hai là, phát triển các tổ chức trung gian trên thị trường như doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, tổ chức định giá trái phiếu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức này trên thị trường.

Theo đó, cần nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 88/2014 / NĐ-CP để hoàn thiện tiêu chuẩn và điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, tăng cường công bố thông tin và cơ chế quản lý. giám sát các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để cung cấp dịch vụ có chất lượng ra thị trường.

Nghiên cứu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức định giá trái phiếu theo thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đầu tư.

Ba là, Đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán sẽ được hình thành và triển khai gắn với việc nâng cấp trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, qua đó tăng tính thanh khoản. trái phiếu và hỗ trợ thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển.

Bốn là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp xanh. Hiện nay, Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường đang được hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành, trong đó điều chỉnh các dự án sử dụng vốn trái phiếu xanh, các ưu đãi cho tổ chức phát hành và nhà đầu tư. mua và giao dịch trái phiếu xanh.

Sau khi Nghị định được ban hành, các quy định về công bố thông tin môi trường và chứng nhận dự án xanh cần tiếp tục được hoàn thiện để thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm trong và ngoài nước tham gia thị trường. Đồng thời, khung pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp chứng nhận công trình xanh cũng cần được nghiên cứu để đưa các tổ chức này vào hoạt động.

Trích dẫn từ bài báoviết “

Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ”của ThS Phạm Văn Hiếu trên Tạp chí Tài chính số ra ngày 01/12/2021.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 15/8: Thống kê giao dịch
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 15/8: Thống kê giao dịch Diễn biến chỉ số: VN-Index tăng 1,08%, đạt...
Not found image
Cập nhật Tăng điểm sau phiên “lao dốc”
Cập nhật thông tin mới nhất về Tăng điểm sau phiên “lao dốc” Chứng khoán Mỹ tăng trong ngày thứ Tư (8/7), khi các cổ...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh Nhận định chứng khoán ngày 02/08/2021: Rung lắc có thể diễn ra...