Cập nhật Giới thiệu các nội dung quan trọng tại Thông tư số 197 quy định về hành nghề chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Giới thiệu các nội dung quan trọng tại Thông tư số 197 quy định về hành nghề chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016 và thay thế Quyết định số 15/2008 / QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán và Thông tư số 147/2012 / TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2012 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008 / QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 197/2015 / TT-BTC quy định việc cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ chứng khoán và tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán; quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán và tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán. Đối tượng điều chỉnh của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi điều chỉnh.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Thông tư 197/2015 / TT-BTC gồm 5 mục với 18 điều. So với các văn bản trước đây, nội dung Thông tư có một số điểm mới như sau:

– Cải cách thủ tục hành chính (Giảm bớt giấy tờ và thời gian): trong việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán và tổ chức thi;

– Hướng dẫn cụ thể hơn về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, nội dung và điều kiện sát hạch;

– Bổ sung quy định về chứng chỉ nghiệp vụ chứng khoán hành nghề chứng khoán phái sinh;

– Hướng dẫn rõ ràng hơn về trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán và tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán.

Dựa theo Ủy ban chứng khoán nhà nước

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật VN-Index thu hẹp đà giảm về sát tham chiếu
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index thu hẹp đà giảm về sát tham chiếu Hình minh họa (nguồn internet) Chốt phiên sáng, sàn...
Not found image
Cập nhật So sánh môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán
Kính thưa đọc giả. Hôm nay, tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về vay tiền và thông tin liên quan qua nội dung...
Not found image
Cập nhật Vụ việc Evergrande – không tác động nhiều đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Cập nhật thông tin về Vụ việc Evergrande - không tác động nhiều đến thị trường chứng khoán Việt Nam Được thành lập vào năm...