Cập nhật Giám sát trên thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện như thế nào?

Cập nhật thông tin mới nhất về Giám sát trên thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện như thế nào?

Khám tổng quát cần làm những gì?

Nhà đầu tư vẫn đang băn khoăn về việc giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh

Hoạt động giám sát trên thị trường phái sinh (TTCKPS) được thực hiện như trên thị trường cơ sở nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi giao dịch bất thường có dấu hiệu ảnh hưởng đến giá trị thực của chứng khoán phái sinh. sinh ra.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Về cơ bản, việc giám sát trên thị trường phái sinh được thực hiện liên tục thông qua cảnh báo trong ngày và đánh giá phân tích trên cơ sở dữ liệu giao dịch nhiều ngày. Mục tiêu của việc giám sát không chỉ nhằm phát hiện các sai phạm mà còn cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm có thể xảy ra nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường và sự phát triển của thị trường. tính bền vững của thị trường này.

Các chủ thể chính tham gia thị trường chứng khoán bao gồm: thành viên kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ, ngân hàng bù trừ và nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân). Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 13/2013 / TT-BTC ngày 25/01/2013 quy định về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Trước khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, ngày 2/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1520 / QĐ-BTC về việc tổ chức giám sát hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán. Theo đó, 3 đơn vị chịu trách nhiệm giám sát trên thị trường chứng khoán PS là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

UBCKNN có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện khung pháp lý quản lý, giám sát thị trường chứng khoán phái sinh để việc giao dịch diễn ra công khai, minh bạch và công bằng. UBCKNN cũng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán phái sinh, cấp phép hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ; Phê duyệt niêm yết sản phẩm phái sinh (phê duyệt hợp đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tư cách là đơn vị vận hành thị trường, có trách nhiệm xây dựng hệ thống giám sát và tổ chức thực hiện giám sát thị trường, xây dựng hệ thống giao dịch phái sinh, xây dựng mẫu hợp đồng và chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành thị trường, quản lý hoạt động giao dịch và giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đóng vai trò là trung tâm thanh toán bù trừ theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Cơ chế CCP cho phép việc thanh toán bù trừ và thanh toán các chứng khoán phái sinh diễn ra thuận lợi, an toàn và công bằng cho các bên liên quan.

VSD xây dựng các trạm kiểm soát thanh toán bù trừ giao dịch phái sinh thông qua các quy định chặt chẽ về quản lý, giám sát việc duy trì mức ký quỹ; xác định và điều chỉnh giới hạn vị thế đối với thành viên bù trừ và nhà đầu tư theo quy định.

Việc thanh toán trên thị trường chứng khoán được thực hiện thông qua ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank). Ngân hàng bù trừ có nghĩa vụ hạch toán và kết chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo kết quả hạch toán hàng ngày và ngày cuối cùng nhận được tiền của VSD. Về hệ thống, Vietinbank và VSD được liên kết với nhau để đảm bảo giám sát tối ưu giá trị tài khoản thực của khách hàng.

VSD giám sát thành viên lưu ký, thành viên bù trừ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến VSD; giám sát việc sử dụng tài sản ký quỹ theo từng tài khoản của nhà đầu tư, thành viên bù trừ; giám sát giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch thanh toán hoặc có dấu hiệu nhà đầu tư, thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, VSD cảnh báo, yêu cầu thành viên bù trừ giải trình, cung cấp tài liệu, thông tin. báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có liên quan và kịp thời, đồng thời thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán. Đồng thời, thông báo kịp thời cho SGDCK các trường hợp vi phạm tỷ lệ ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế.

VSD cũng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các đối tượng giám sát do mình quản lý; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp vượt thẩm quyền; lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo giám sát định kỳ, đột xuất theo yêu cầu và các báo cáo phục vụ công tác giám sát …

M. Bình

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Dòng tiền đang ủng hộ VN-Index tìm đỉnh mới
Cập nhật thông tin mới nhất về Dòng tiền đang ủng hộ VN-Index tìm đỉnh mới Cổ phiếu ngân hàng đang tăng trở lại? Phiên...
Not found image
Cập nhật Tâm lý lạc quan quay trở lại
Cập nhật thông tin mới nhất về Tâm lý lạc quan quay trở lại Chốt phiên ngày 27/8, các mã như FPT, PLX, KDC, MWG,...
Not found image
Cập nhật Những điểm chính tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
Cập nhật thông tin mới nhất về Những điểm chính tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng...