Cập nhật Giám sát kiểm toán doanh nghiệp niêm yết, đảm bảo thị trường chứng khoán công khai, minh bạch

Cập nhật thông tin về Giám sát kiểm toán doanh nghiệp niêm yết, đảm bảo thị trường chứng khoán công khai, minh bạch


Hình minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, qua theo dõi, giám sát và kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp kiểm toán cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán đã tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và quy định của pháp luật. luật có liên quan trong việc thực hiện kiểm toán.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Tuy nhiên, vẫn còn những DNKT có hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu, đưa ra ý kiến ​​kiểm toán không phù hợp theo quy định của chuẩn mực kiểm toán, ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin trên báo chí. báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đặc biệt là các công ty niêm yết, công ty đại chúng.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư và công chúng, góp phần vào sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường chứng khoán, ngày 01/04/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn Số 3006 / BTC-VP truyền đạt ý kiến ​​chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định. của pháp luật trong việc kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết.

Trong đó, Bộ trưởng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp với Cục Giám sát quản lý và kiểm toán, Thanh tra Bộ Tài chính lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kiểm toán đối với các công ty niêm yết và đại chúng. các công ty. Chú ý đến những doanh nghiệp có khách hàng báo cáo tài chính không chính xác hoặc có nhiều sai sót dẫn đến phải sửa đổi… làm thay đổi đáng kể tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện vi phạm nghiêm trọng phải khẩn trương chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, công khai, minh bạch và bền vững, ngày 4/4/2022, Bộ Tài chính tiếp tục có Văn bản số 3065 / BTC-KTKT gửi Tổng Giám đốc / Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp.

Theo đó, để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Giám đốc / Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và thành viên Tổ kiểm toán thực hiện đúng các quy định sau. các quy định pháp luật về kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nắm vững và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật liên quan đến báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. Chú ý đến các lĩnh vực rủi ro cao khi kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu, trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện đơn vị được kiểm toán là doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và đơn vị có lợi ích đại chúng khác không tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán. phát biểu thì phải thông báo bằng văn bản và kiến ​​nghị đơn vị được kiểm toán thực hiện các biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Trường hợp đơn vị được kiểm toán không sửa chữa, xử lý vi phạm thì phải ghi ý kiến ​​vào báo cáo kiểm toán hoặc thư quản lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán. Sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, nếu nghi ngờ hoặc phát hiện đơn vị được kiểm toán có sai sót trọng yếu do không tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị được kiểm toán và người thứ ba. phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Đồng thời, doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo các hành vi vi phạm nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đối với khách hàng là đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quản lý, giám sát công tác kế toán, kiểm toán (đối với khách hàng là đơn vị có lợi ích công cộng) và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật …

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề, thành viên Tổ kiểm toán khẩn trương chấn chỉnh hoạt động kiểm toán, thực hiện đúng các yêu cầu của pháp luật về kiểm toán. toán học.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Nhận định chứng khoán ngày 9/1: Giằng co trong biên độ 880
Cập nhật thông tin mới nhất về Nhận định chứng khoán ngày 9/1: Giằng co trong biên độ 880 Báo Điện tử Thời báo Chứng...
Not found image
Cập nhật Chứng khoán BOS được cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán BOS được cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh Chứng khoán BOS chính thức vận...
Not found image
Cập nhật VN-Index rung lắc tại ngưỡng 1.005 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index rung lắc tại ngưỡng 1.005 điểm Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam xin tổng...