Cập nhật Dự thảo điều khoản mới về đăng kí giao dịch chứng khoán trên UPCoM

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự thảo điều khoản mới về đăng kí giao dịch chứng khoán trên UPCoM

Dự thảo bổ sung trường hợp chứng khoán bị hủy giao dịch gồm: “Doanh nghiệp cổ phần hóa (DNCPH) theo phương thức đấu giá công khai đã đăng ký giao dịch trên UPCoM và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 1 năm kể từ ngày ngày không đáp ứng đủ vốn hoặc yêu cầu của cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán.

Ngày doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch không đủ vốn hoặc không đáp ứng yêu cầu của cổ đông là ngày doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo hình thức công ty cổ phần và có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng hoặc vốn góp nhỏ hơn 10 tỷ đồng trên báo. báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán, số lượng cổ đông dưới 100 cổ đông có xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), sổ cổ đông hoặc cả hai điều kiện nêu trên.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

DNCPH đăng ký giao dịch trên UPCoM và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Thông tư này thì đăng ký giao dịch sẽ bị hủy bỏ trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành ”.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về “Thay đổi đăng ký giao dịch” như sau: Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch khi thay đổi số lượng chứng khoán đã đăng ký giao dịch. giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). “

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (chào bán ra công chúng và phát hành riêng lẻ), tổ chức đăng ký giao dịch có trách nhiệm hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu. trái phiếu được chào bán.

Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm: Đơn xin thay đổi đăng ký giao dịch; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã điều chỉnh do VSD cấp; các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCKHN sẽ ra quyết định chấp thuận việc thay đổi đăng ký giao dịch và công bố thông tin. Trường hợp từ chối, SGDCKHN có văn bản trả lời tổ chức đăng ký giao dịch và nêu rõ lý do.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Kết phiên sáng trong nước trái chiều, châu Á giảm điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Kết phiên sáng trong nước trái chiều, châu Á giảm điểm Tính đến 10h45, trên sàn HoSE, VN-Index...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 20/01: Thống kê giao dịch
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 20/01: Thống kê giao dịch Diễn biến chỉ số: VN-Index giảm 0,03%, đạt...
Not found image
Cập nhật Diễn biến rung lắc do áp lực chốt lời
Cập nhật thông tin mới nhất về Diễn biến rung lắc do áp lực chốt lời Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam...