Cập nhật Dự kiến mức thu phí hoạt động chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự kiến mức thu phí hoạt động chứng khoán

Theo dự thảo, phí hoạt động chứng khoán sẽ áp dụng đối với các công việc liên quan đến thực hiện hoạt động chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Phí dự kiến ​​như sau:

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, phí quản lý thành viên giao dịch dự kiến ​​là 20 triệu đồng / năm, áp dụng cho thành viên thuộc các loại thị trường (cổ phiếu, trái phiếu, UPCOM).

Phí đăng ký niêm yết lần đầu dự kiến ​​khoảng 10 triệu đồng / lần và không áp dụng đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCOM. Phí thay đổi đăng ký niêm yết là 5 triệu đồng / lần thay đổi đăng ký niêm yết.

Phí quản lý niêm yết dự kiến ​​từ 15 triệu đồng trở lên tùy theo giá trị niêm yết, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng…

Đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, phí quản lý thành viên lưu ký dự kiến ​​là 20 triệu đồng / năm. Phí đăng ký chứng khoán lần đầu dự kiến ​​từ 10 đến 20 triệu đồng tùy theo giá trị đăng ký. Phí đăng ký bổ sung chứng khoán dự kiến ​​5 triệu đồng / lần đăng ký bổ sung chứng khoán đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm quỹ ETF); 500.000 đồng / lần đăng ký chứng khoán bổ sung chứng chỉ quỹ ETF.

Phí lưu ký chứng khoán dự kiến ​​là 0,4 đồng / cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng; 0,2 đồng / trái phiếu / tháng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến ​​góp ý đối với dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Dựa theo Báo điện tử chính phủ

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chứng khoán phiên chiều 28/6: Ngược dòng thành công
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán phiên chiều 28/6: Ngược dòng thành công Lực mua đổ vào nhóm cổ phiếu trụ cột...
Not found image
Cập nhật Nỗ lực hồi phục bất thành
Cập nhật thông tin mới nhất về Nỗ lực hồi phục bất thành Thị trường phiên chiều tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tiêu...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00″ hôm nay 18/3/2022
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00" hôm nay 18/3/2022 HĐQT CTCP Transimex (TMS - HOSE :) Sau...