Cập nhật Dự kiến giá một số dịch vụ chứng khoán phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự kiến giá một số dịch vụ chứng khoán phái sinh

đi du lịch cho một dịch vụ chung trước khi sinh

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Ảnh: TL minh họa

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia thị trường chứng khoán được quy định chi tiết tại Bảng giá và phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, thông tư bổ sung một số loại giá dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Cụ thể: Giá dự kiến ​​của dịch vụ môi giới mua, bán hợp đồng tương lai tối đa 30.000 đồng / hợp đồng với hợp đồng tương lai chỉ số; tối đa 35.000 đồng / hợp đồng đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Giá dịch vụ quản lý vị trí lên tới 15.000 đồng / hợp đồng / tài khoản / ngày.

Giá dịch vụ quản lý ký quỹ có mức tối đa 0,015% trên giá trị tích lũy của tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá) / tài khoản / tháng (tối đa không quá 10 triệu đồng) / tài khoản / tháng, tối thiểu không dưới 1,5 triệu đồng / tài khoản / tháng) …

Căn cứ vào mức giá tối đa và khung giá quy định tại Thông tư, tổ chức cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung cấp dịch vụ và quy định của pháp luật về chứng khoán. giá cả và các luật có liên quan.

Thu từ cung cấp dịch vụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phần còn lại của tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia thị trường chứng khoán quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với các dịch vụ khác không được quy định trong biểu giá, tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia thị trường chứng khoán tự xác định giá dịch vụ do mình cung cấp phù hợp với quy định và thực tế cung ứng dịch vụ. quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ độc quyền, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định mức giá dịch vụ cụ thể.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải niêm yết giá, công khai giá và tuân thủ các quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Minh Anh

Thời báo Tài chính Việt Nam

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Lào triển khai chương trình hợp tác năm 2022
Cập nhật thông tin về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Lào triển khai chương trình hợp tác...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 16/8/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 16/8/2021 Phiên giao dịch ngày 17/8/2021: Cổ phiếu cần...
Not found image
Cập nhật Covid-19 bất định khiến trái phiếu Chính phủ phân hóa
Cập nhật thông tin về Covid-19 bất định khiến trái phiếu Chính phủ phân hóa Hình minh họa. Nguồn: Internet Báo cáo Giám sát...