Cập nhật ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHIA SẺ THÔNG TIN ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG

Xin chào đọc giả. Hôm nay, mình xin chia sẽ về chủ đề tài chính qua bài chia sẽ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHIA SẺ THÔNG TIN ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG

Phần lớn nguồn đều đc update thông tin từ những nguồn website lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này trong phòng bí mật để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Khách hàng cần đọc tài liệu này.
Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện về việc Khách hàng cho phép Timo chia sẻ Thông tin nhận dạng của Khách hàng với Đối tác.
Khách hàng phải đọc tài liệu này cùng với Điều khoản và Điều kiện chung (được đăng trên trang web Timo.vn), và bất kỳ tài liệu và văn bản nào khác cấu thành Thỏa thuận chia sẻ thông tin. danh bạ khách hàng cho Đối tác và Timo.

1 – Từ và giải thích

Thông tin nhận dạng khách hàng”Trong Điều khoản và Điều kiện Chia sẻ Thông tin nhận dạng khách hàng này được hiểu là thông tin của Khách hàng, chỉ bao gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email mà khách hàng đã cung cấp. được cung cấp khi sử dụng dịch vụ của Timo.
Bạn đồng hành”Được hiểu là bên thứ ba, có quyền và nghĩa vụ phát sinh trực tiếp hoặc liên quan đến việc chia sẻ Thông tin nhận dạng khách hàng của Timo.

2 – Chia sẻ thông tin với Timo

2.1 Việc cho phép Timo chia sẻ Thông tin nhận dạng của Khách hàng với các Đối tác của Timo mang lại cho Khách hàng một số lợi ích:

  • Nhận các voucher ưu đãi từ các Đối tác của Timo;
  • Nhận tin nhắn và / hoặc cuộc gọi riêng tư về các ưu đãi và lời mời đặc biệt từ Đối tác Timo;
  • Nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng riêng biệt từ Đối tác của Timo.
  • Và nhiều lợi ích khác từ Đối tác khách hàng độc quyền của Timo.

2,2 Bằng cách nhấp vào nút ĐỒNG Ý, Khách hàng đồng ý cho phép Timo chia sẻ Thông tin nhận dạng khách hàng với Đối tác. Việc đồng ý cho phép Timo chia sẻ Thông tin nhận dạng khách hàng là không thể hủy bỏ.
2.3 Bằng cách nhấp vào nút ĐỒNG Ý, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của việc chia sẻ Thông tin nhận dạng của Khách hàng với Đối tác được nêu trong tài liệu này.
2,4 Bằng cách nhấp vào nút ĐỒNG Ý, Khách hàng từ bỏ quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại nào liên quan đến và / hoặc phát sinh khi Khách hàng đồng ý cho phép Timo chia sẻ Thông tin nhận dạng của Khách hàng với Đối tác.

3 – Bảo mật thông tin

Thông tin nhận dạng khách hàng mà Khách hàng đồng ý cho phép Timo chia sẻ với Đối tác được pháp luật bảo vệ.

4 – Rủi ro cố hữu

Khách hàng thừa nhận rằng có những rủi ro có thể xảy ra đối với các giao dịch được thực hiện trên internet hoặc mạng điện tử và khách hàng tự nguyện chịu những rủi ro này.

5 – Luật áp dụng

Điều khoản và Điều kiện Chia sẻ Thông tin Nhận dạng Khách hàng này phải được hiểu và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

Nguồn tổng hợp
.

Đánh Giá
moneyfun
Not found image
Cập nhật Giao dịch ngân hàng thông minh dịp lễ 2 tháng 9
Hi quý vị. Hôm nay, Moneyfun xin chia sẽ về chủ đề tài chính qua bài chia sẽ Giao dịch ngân hàng thông minh dịp...
Not found image
Cập nhật Ngân hàng nào có tính năng chuyển tiền qua Email?
Hello quý khách. Hôm nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về khoản vay cá nhân qua bài viết Ngân hàng nào...
Not found image
Cập nhật Cổ phiếu ưu đãi là gì? So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Chào bạn đọc. Hôm nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về khoản vay cá nhân qua nội dung Cổ phiếu ưu...