Cập nhật Điều kiện mới về chào bán chứng khoán ra công chúng

Cập nhật thông tin mới nhất về Điều kiện mới về chào bán chứng khoán ra công chúng


Thông tư quy định rõ điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 18 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP và khoản 8 Điều này. 1 Nghị định 60/2015 / NĐ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Đối với trường hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP; Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP; chào bán cổ phiếu ra công chúng nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP; Chào bán chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; bản cáo bạch theo mẫu quy định; quy định công ty; báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất; cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có); Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phần đợt chào bán…

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải được lập thành văn bản, một bộ gốc bằng tiếng Việt và được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Trường hợp tài liệu gốc trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam chứng nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Dựa theo Đầu tư vào chứng khoán

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Nhận định thị trường chứng khoán 5/6: Tiếp đà hồi phục
Cập nhật thông tin mới nhất về Nhận định thị trường chứng khoán 5/6: Tiếp đà hồi phục Thị trường chứng khoán ngày 5/6 sẽ...
Not found image
Cập nhật Chứng khoán, giá vàng hạ nhiệt, dầu thô nhiều biến động
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán, giá vàng hạ nhiệt, dầu thô nhiều biến động Chứng khoán, giá vàng hạ nhiệt, dầu...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 25/1/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 25/1/2021 CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động...