Cập nhật Điều kiện để doanh nghiệp chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Cập nhật thông tin mới nhất về Điều kiện để doanh nghiệp chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

mô hình kinh doanh chung dự kiến ​​sẽ không tiếp tục ở nước ngoài

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
2. Quỹ đầu tư vào chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (quỹ đầu tư chứng khoán), công ty đầu tư chứng khoán.
3. Kinh doanh bảo hiểm
4. Ngân hàng thương mại
5. Công ty tài chính tổng hợp
6. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Riêng đối với doanh nghiệp chứng khoán, ngoài 6 điều kiện chung như có lãi, có cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về vốn. … thì doanh nghiệp chứng khoán còn phải tuân thủ các điều kiện cụ thể sau:
1. Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có quy định cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
2. Công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán đầu tư ra nước ngoài có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, xác định và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đáp ứng các yêu cầu sau: cơ sở kỹ thuật và nhân sự bảo đảm thực hiện các hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì phải có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, xác định và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động của công ty. Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Tài sản đầu tư ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán phải được ký quỹ tại tổ chức được phép hoạt động lưu ký theo quy định của pháp luật nước ngoài và ký hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký. , ngân hàng giám sát tại Việt Nam của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.

Thanh Huong

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Các sự kiện chứng khoán nổi bật trong tuần 11
Cập nhật thông tin mới nhất về Các sự kiện chứng khoán nổi bật trong tuần 11 Sự kiện hàng nổi bật trong tuần 11-15...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 25/5/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 25/5/2021 Phiên giao dịch ngày 26/5/2021: Cổ phiếu cần...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh Phiên giao dịch ngày 17/9/2021: Cổ phiếu cần chú ý Nhận định...