Cập nhật Đề xuất bỏ yêu cầu nhà đầu tư phải có đủ tiền và chứng khoán trước khi đặt lệnh

Cập nhật thông tin mới nhất về Đề xuất bỏ yêu cầu nhà đầu tư phải có đủ tiền và chứng khoán trước khi đặt lệnh

Theo quy định hiện hành về tiền và chứng khoán trong giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán.

Theo các chuyên gia của nhóm công tác thị trường vốn, đây là yêu cầu quá mức cần thiết. Mục đích của quy định này nhằm quản lý và ngăn ngừa rủi ro phát sinh từ các giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng áp dụng hiện nay bao gồm cả nhà đầu tư và công ty chứng khoán.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Để bắt đầu một mối quan hệ, bạn phải có tiền và đợi trước khi bắt đầu hẹn hò
Theo quy định hiện hành về tiền và chứng khoán trong giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, quy định trên là trái với thông lệ quốc tế. Theo thông lệ quốc tế và khu vực, yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các công ty chứng khoán. Việc áp dụng quy định này đối với nhà đầu tư đã can thiệp quá sâu và vi mô vào thỏa thuận thương mại giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

Hệ quả của quy định này là làm giảm tính thanh khoản của thị trường, đồng thời làm giảm chức năng và tính linh hoạt của các công ty chứng khoán. Quy định này cũng khiến các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài chịu chi phí lớn trong việc chuyển đổi ngoại tệ giao dịch.

Do đó, các chuyên gia cho rằng dự thảo Luật Chứng khoán cần đưa ra cơ sở pháp lý, giải pháp và lộ trình xóa bỏ yêu cầu nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch. , đồng thời duy trì các giao dịch an toàn cho thị trường.

Bên cạnh kiến ​​nghị bỏ yêu cầu nhà đầu tư phải có đủ tiền và chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch, các chuyên gia thị trường vốn của VBF cũng chỉ ra bất cập về bảo đảm bằng tài sản của nhà đầu tư trong Luật Chứng khoán. kho hiện tại.

Theo đó, Luật Chứng khoán hiện chưa có quy định về các vấn đề sau. Thứ nhất, quy định về phá sản và thủ tục giải quyết phá sản liên quan đến tài sản của nhà đầu tư tại các tổ chức hoạt động trên thị trường (Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng thanh toán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, v.v.).

Thứ hai, quy định về xây dựng phương án dự phòng khẩn cấp trong trường hợp bất khả kháng đối với các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Theo các chuyên gia, những vấn đề trên đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm khi quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Do đó, nhóm chuyên gia thị trường vốn của VBF khuyến nghị, Luật Chứng khoán sửa đổi quy định rõ tài sản thuộc sở hữu nhà đầu tư (bao gồm cả tiền và chứng khoán đang trong quá trình thanh toán) phải được bảo đảm.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Hướng nào cho doanh nghiệp niêm yết trên HOSE?
Cập nhật thông tin mới nhất về Hướng nào cho doanh nghiệp niêm yết trên HOSE? Dòng tiền lãi, bất động sản, vàng, ... chảy...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh và chứng quyền
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh và chứng quyền Phái sinh: Tốt và xấu đan xen nhau Dựa...
Not found image
Cập nhật Nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam
Cập nhật thông tin mới nhất về Nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam Tại hội thảo Thị trường...