Cập nhật Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững

Cập nhật thông tin về Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững


Hình minh họa. Nguồn: internet

Tại Thông báo kết luận cuộc họp giao ban kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II / 2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phước giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thanh tra, kiểm tra các công ty chứng khoán. Công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở phương án điều chỉnh. Ngoài ra, chủ động phối hợp với các Sở giao dịch chứng khoán để kịp thời đánh giá, phân tích… gắn với giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công ty kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có khách hàng là khách hàng có báo cáo tài chính. sai đơn hàng hoặc mắc nhiều lỗi, …; Tăng cường giám sát hoạt động và tài chính của các công ty niêm yết, công ty đại chúng, kịp thời cảnh báo nhà đầu tư khi có biến động lớn về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh …

Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy nhanh việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. và các giao dịch; Thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định.

Đồng thời, có biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động sau bán hàng đảm bảo đúng quy định; đặc biệt là các trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành trái phiếu có ký quỹ …

Trước đó, để đảm bảo thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và bền vững, tại Công văn số 311 / CĐ-TTg ngày 11/4/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả. Các nhiệm vụ, giải pháp được giao đồng bộ, hiệu quả tại Công văn số 8857 / CĐ-VPCP ngày 03/12/2021 và Công văn số 304 / CĐ-TTg ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, ổn định hoạt động trái phiếu doanh nghiệp. thị trường, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả, lành mạnh và minh bạch; bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán và thị trường tài chính. thị trường trái phiếu trong nước và quốc tế để chủ động, triển khai kịp thời các biện pháp bình ổn thị trường; cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ, việc thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để các nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng. thị trường.

Đồng thời, yêu cầu các công ty niêm yết, tổ chức phát hành và thành viên thị trường chủ động công bố thông tin theo quy định, không để xảy ra vi phạm công bố thông tin gây ảnh hưởng đến công chúng. tâm lý thị trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây mất an ninh trật tự, an toàn thị trường …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Nhận định chứng khoán ngày 20/9: Tăng giảm đan xen
Cập nhật thông tin mới nhất về Nhận định chứng khoán ngày 20/9: Tăng giảm đan xen Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt...
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh: Đóng cửa phiên giao...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 24/12: Thống kê giao dịch
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 24/12: Thống kê giao dịch Diễn biến chỉ số: VN-Index giảm 0,06%, đạt...