Cập nhật Đăng ký giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Cập nhật thông tin mới nhất về Đăng ký giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Thông tư quy định, đối tượng đăng ký giao dịch gồm: Công ty đại chúng chưa đủ điều kiện niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom; công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom; công ty hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom nếu vẫn đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng; Doanh nghiệp nhà nước đã chào bán chứng khoán ra công chúng nếu chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Thông tư cũng quy định thời hạn đăng ký giao dịch. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận việc hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP đối với công ty. Công chúng có trách nhiệm hoàn thành việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn thành việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch. trên hệ thống giao dịch Upcom.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở Giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết. là một công ty đại chúng. Quy định này áp dụng đối với chứng khoán bị hủy niêm yết, bao gồm các trường hợp buộc phải hủy niêm yết, hủy niêm yết tự nguyện và chứng khoán hủy niêm yết do công ty niêm yết sau khi sáp nhập hoặc phát hành cổ phiếu. cho các giao dịch hoán đổi không đáp ứng các điều kiện niêm yết.

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty hợp nhất từ ​​các doanh nghiệp bao gồm cả công ty niêm yết, nhưng sau khi hợp nhất, công ty bị hợp nhất không đáp ứng điều kiện niêm yết. theo quy định phải hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch.

Hủy đăng ký giao dịch

Theo Thông tư, các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm: Tổ chức đăng ký giao dịch tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, chào bán quyền chọn mua cổ phiếu. cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; tổ chức đăng ký giao dịch được tách hoặc nhận sáp nhập doanh nghiệp.

Chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trong các trường hợp sau: Tổ chức đã đăng ký giao dịch không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; tổ chức đăng ký giao dịch chấm dứt tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản; tổ chức đăng ký giao dịch bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành; Tổ chức đăng ký giao dịch được chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 .

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty là công ty đại chúng, công ty đại chúng hủy niêm yết trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống. Hệ thống giao dịch Upcom.

Dựa theo Báo điện tử chính phủ

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 40 tỷ đồng: Bên cạnh...
Not found image
Cập nhật Sắc đỏ bao phủ, VN-Index xuyên thủng mốc 1.000 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Sắc đỏ bao phủ, VN-Index xuyên thủng mốc 1.000 điểm The red color covered in the afternoon session...
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI I.1....