Cập nhật Đã giảm hơn 20 công ty chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về Đã giảm hơn 20 công ty chứng khoán


Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số lượng công ty chứng khoán trên thị trường trong năm qua đã giảm mạnh. Năm 2015, có 24 công ty chứng khoán được cơ cấu lại. Thị trường vào thời điểm “đông đúc” nhất có hơn 100 công ty chứng khoán, nhưng đến thời điểm này chỉ còn 81 công ty, giảm khoảng 23% tổng số công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, số lượng tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đến nay là 1,5 triệu tài khoản, tăng 105.000 tài khoản so với cuối năm 2014. Trong đó, số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 17.644 (tăng 5 tài khoản). (44%).

Việc tái cơ cấu thị trường chứng khoán là việc đã được cơ quan quản lý trung ương đẩy mạnh trong hai năm qua và trong những năm tới, bên cạnh việc tái cơ cấu các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng: Giảm số lượng, nâng cao chất lượng.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Trong năm qua, 7 công ty quản lý quỹ đã được cơ cấu lại theo các hình thức như giải thể (một công ty), chấm dứt hoạt động (một công ty), tạm ngừng hoạt động (ba công ty), kiểm soát (một tổng công ty) và kiểm soát đặc biệt (một tổng công ty). ). Hiện tại, có 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động trên thị trường.

Số lượng quỹ đầu tư chứng khoán ngày càng tăng. Có 30 quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường. Bao gồm hai quỹ giao dịch hoán đổi (ETF), 17 quỹ mở và 10 quỹ thành viên, và một quỹ đầu tư bất động sản. Năm 2015, cơ quan quản lý đã cấp phép thành lập 2 quỹ mở, 3 quỹ thành viên và chấp thuận cho quỹ bất động sản đầu tiên hoạt động.

Trong năm 2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được vận hành, công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán tiếp tục được đẩy mạnh và tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập 2 Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE) cũng như việc sắp xếp lại các khu vực chợ sẽ được hoàn thành.

Quy mô thị trường chứng khoán chính thức của Việt Nam đến cuối năm 2015 tăng khoảng 20% ​​so với năm 2014 và đạt 34% GDP. Mặc dù giá trị giao dịch bình quân giảm so với năm 2014 (do ảnh hưởng của việc tăng tỷ giá) nhưng số lượng doanh nghiệp niêm yết lại tăng lên. Chỉ số chứng khoán năm 2015 tăng khoảng 4,4%.

Dựa theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Nên hay không đầu tư cổ phiếu nhóm chứng khoán thời điểm này?
Cập nhật thông tin mới nhất về Nên hay không đầu tư cổ phiếu nhóm chứng khoán thời điểm này? Hình minh họa (nguồn internet)...
Not found image
Cập nhật Chứng khoán Mỹ ngày 20/8: Sắc xanh trở lại
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán Mỹ ngày 20/8: Sắc xanh trở lại Trong phiên bản hôm nay, phiếu công nghệ vốn...
Not found image
Cập nhật Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/3
Cập nhật thông tin mới nhất về Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/3 * YEG: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch...