Cập nhật Công ty chứng khoán phải thuyết minh báo cáo tài chính

Cập nhật thông tin mới nhất về Công ty chứng khoán phải thuyết minh báo cáo tài chính

Tổng công ty tập trận và thổi bay tại sân bay

Hình minh họa

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Thông tư này yêu cầu công ty chứng khoán giải trình các nội dung sau: Chứng quyền đánh giá lại lãi, lỗ của tổ chức phát hành; Lãi và lỗ do đánh giá lại tài sản cơ sở từ các hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành; Tổng số tiền ký quỹ bảo đảm thanh toán tại ngân hàng lưu ký của tổ chức phát hành; Tổng số tiền ký quỹ bổ sung cho các mục đích phòng ngừa rủi ro do sự khác biệt giữa vị trí bảo hiểm rủi ro lý thuyết và vị trí bảo hiểm rủi ro thực tế; Tổng số chứng khoán được sử dụng cho các hoạt động phòng ngừa rủi ro; Tổng số chứng quyền được phép phát hành; Tổng số chứng quyền được phát hành.

Một số tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền bao gồm: Tài khoản 329 – Phải trả về chứng quyền; Tài khoản 018 – Chứng quyền…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2018.

Phương Trang

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chứng khoán Mỹ được dự báo gặp nhiều thách thức trong năm 2022
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán Mỹ được dự báo gặp nhiều thách thức trong năm 2022 Hình minh họa Kết thúc...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 05/11: Thống kê giao dịch
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 05/11: Thống kê giao dịch Diễn biến chỉ số: VN-Index tăng 0,19%, đạt...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 24/1/2022: ASA, DGW, DTG, GDT, DC4, TVS, TDG, PDN, YEG, FIR, TAR
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 24/1/2022: ASA, DGW, DTG, GDT, DC4, TVS, TDG, PDN,...