Cập nhật Chất lượng trái phiếu doanh nghiệp sẽ không tác động quá lớn đến chất lượng tín dụng

Cập nhật thông tin về Chất lượng trái phiếu doanh nghiệp sẽ không tác động quá lớn đến chất lượng tín dụng

Theo FiinRatings, hiện các ngân hàng thương mại đã tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp qua kênh phát hành sơ cấp với tỷ lệ khá lớn, năm 2021 chiếm 36% tổng giá trị phát hành từ các doanh nghiệp bất động sản.

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp là cần thiết. Động thái này không chỉ nhằm kiểm soát chất lượng nợ xấu, nhất là đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản yếu, kiểm soát quy mô tín dụng bất động sản mà quan trọng hơn là kiểm soát hoạt động luân chuyển tín dụng giữa hai kênh. trái phiếu và vay ngân hàng thông qua tái cấp vốn, tái cơ cấu vốn hoặc có thể là “đảo nợ” giữa hai kênh này.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Theo các chuyên gia tài chính, hiện nay, các quy định về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức, cá nhân, kể cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp rất đầy đủ và chặt chẽ. chặt. Cụ thể, theo Điều 4, Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN, tổ chức tín dụng được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo nội dung mua, bán trái phiếu doanh nghiệp ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp. Việc tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung), Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan. .

Ngoài ra, tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ và phải ban hành quy chế nội bộ về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức tín dụng mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc mua, góp vốn. cổ phiếu và luật có liên quan.

Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản, mức trích và phương pháp trích lập. dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng theo quy định tại Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi:

Đầu tiên, Trái phiếu doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN.

Thứ hai, mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp hợp pháp, phù hợp với phương án phát hành trái phiếu và / hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành được chấp thuận theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là kế hoạch).

Thứ ba, doanh nghiệp phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi: doanh nghiệp phát hành thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trong thời gian tổ chức tín dụng nắm giữ trái phiếu; tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; doanh nghiệp phát hành vi phạm kế hoạch.

Thứ Tư, phương án khả thi và tổ chức phát hành trái phiếu có năng lực tài chính bảo đảm thanh toán đủ gốc, lãi trái phiếu đúng hạn.

Thứ năm, tổ chức phát hành không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng trong thời hạn 12 tháng gần nhất trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ sáuNgoài việc đáp ứng các quy định khác tại Điều này, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp mà doanh nghiệp phát hành đã chuyển mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật trước ngày phát hành. Tổ chức tín dụng mua trái phiếu khi tổ chức phát hành trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm ở mức cao nhất theo quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất.

Đồng thời, Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN cũng quy định rõ, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp sau: Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp. ngành xuất bản; Trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác; Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn lưu động.

Ngoài ra, dữ liệu từ FiinRatings cho thấy tín dụng trái phiếu hiện ở mức 273,9 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2021, chỉ chiếm 2,16% tổng tài sản sinh lãi và 2,63% tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Do đó, những diễn biến hiện nay khó có thể tác động quá lớn đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại.

Dưới góc độ chất lượng tín dụng ngân hàng, FiinRatings kỳ vọng quy mô này sẽ được duy trì hoặc tiếp tục tăng, nhưng lựa chọn ở những ngân hàng có hạn mức tăng trưởng tín dụng cao, được hỗ trợ bởi chất lượng tài chính. có tài sản tốt hơn (nợ xấu dưới 3 theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước) và mức tín dụng cấp cho ngành bất động sản còn thấp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nói chung và yêu cầu cụ thể của Nhà nước. Ngân hàng Việt Nam. Thông tư số 16/2021 / TT-NHNN nói riêng.

Tuy nhiên, FiinRatings cũng cảnh báo rủi ro khi “sự phổ biến của kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp không chỉ ở quy mô lớn mà còn có sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân thông qua việc phân phối lại trái phiếu phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ từ các tổ chức liên quan như nhà tư vấn, nhà phân phối trên thị trường trong thời gian qua ”như trong báo cáo“ Những điều cần điều chỉnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững ”.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI I.1....
Not found image
Cập nhật Nhóm chứng khoán tạo “sóng”, VN-Index “bình yên” qua vùng tham chiếu
Cập nhật thông tin mới nhất về Nhóm chứng khoán tạo "sóng", VN-Index "bình yên" qua vùng tham chiếu Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu (đặc...
Not found image
Cập nhật Châu Á giảm vì kinh tế Nhật Bản suy yếu
Cập nhật thông tin mới nhất về Châu Á giảm vì kinh tế Nhật Bản suy yếu MSCI Châu Á - Thái Bình Dương không...