Cập nhật Bộ Tài chính có nhiều động thái kịp thời giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán

Cập nhật thông tin về Bộ Tài chính có nhiều động thái kịp thời giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán

PV: Có ý kiến ​​cho rằng, các vụ việc gần đây cho thấy DN kiểm toán độc lập chưa làm hết trách nhiệm, dẫn đến thông tin sai lệch về DN, ảnh hưởng đến quyết định và quyền lợi. của các nhà đầu tư. Ý kiến ​​của bạn về vấn đề này là gì?

PGS., TS.  Phạm Quang Huy
PGS.TS Phạm Quang Huy

PGS.TS Phạm Quang Huy: Theo hướng dẫn tại Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp. hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, hồ sơ chào bán trái phiếu phải có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm trước liền kề năm phát hành.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Báo cáo tài chính của năm liền trước năm phát hành trong hồ sơ chào bán trái phiếu phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ năng lực. Ý kiến ​​kiểm toán về báo cáo tài chính là ý kiến ​​không có cơ sở; trường hợp ý kiến ​​kiểm toán là ngoại lệ thì việc ngoại trừ đó không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; người phát hành phải có giải trình hợp lý và được tổ chức kiểm toán xác nhận về tác dụng của việc loại trừ. Thông qua các điều khoản khá rõ ràng và cụ thể nêu trên, có thể chứng minh rằng khung pháp lý về điều kiện phát hành trái phiếu đã được đảm bảo và hoàn thiện.

Đành rằng, việc kết luận các doanh nghiệp kiểm toán đã hoàn thành trách nhiệm của mình hay chưa thì cần phải thu thập thêm các căn cứ, nhưng có thể thấy rằng, nếu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã phát hành, nếu có thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, có một phần trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán. Như vậy, quyền lợi của nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định nếu có báo cáo kiểm toán nói chung và ý kiến ​​kiểm toán nói riêng chưa thực sự phù hợp.

PV: Ông đánh giá thế nào về động thái của Bộ Tài chính trong việc chấn chỉnh hoạt động của các DNKT?

PGS.TS Phạm Quang Huy: Trong thời gian gần đây, Chính phủ đang có nhiều giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động và hoạt động của thị trường tài chính, trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua có sự phát triển nóng của thị trường này nên việc tăng cường các biện pháp để thị trường này phát triển ổn định, an toàn và bền vững là rất cần thiết.

Hơn nữa, trong nhiều năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã có những hành động quyết liệt trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và chấn chỉnh các vi phạm trên thị trường. Trong đó, được biết, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3065 / CV-QLKT yêu cầu Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và thành viên Đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung quy định của pháp luật về kiểm toán. .

Tôi cho rằng đây là những hành động khá kịp thời giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, đồng thời nâng cao năng lực của doanh nghiệp kiểm toán trong hoạt động nghề nghiệp, hướng tới việc lập bộ BCTC. được kiểm toán với độ tin cậy cao hơn.

PV: Theo ông, có thể làm gì để nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập nhằm hạn chế tối đa những bất cập thời gian qua?

PGS.TS Phạm Quang Huy: Theo tôi, trước hết, DNKT cần phải luôn tuân thủ nghiêm túc hệ thống các quy định của pháp luật về kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan. Quan thoại. Để làm được điều này, doanh nghiệp kiểm toán nói chung và đội ngũ kiểm toán viên cần phải nắm vững, hiểu chi tiết và hiểu đúng những gì được pháp luật quy định; đồng thời phải cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo từng loại hình, lĩnh vực cụ thể để luôn duy trì tính thận trọng nghề nghiệp cao nhất trong quá trình thực hiện. kiểm toán thực tế ..

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm toán hiện hành và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của cuộc kiểm toán. của chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, cần lưu ý đến các lĩnh vực rủi ro cao khi kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng, đặc biệt là mức độ của các khoản mục, giao dịch hoặc thông tin rủi ro có ảnh hưởng đến quyết định. tầm quan trọng kinh tế của các nhà đầu tư trên thị trường.

Ngoài ra, cần phải luôn đề cao tính hoài nghi nghề nghiệp trong việc thực hiện các cuộc kiểm toán, đồng thời phải luôn nâng cao đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Doanh nghiệp kiểm toán cũng cần có kế hoạch kiểm soát nội bộ về vấn đề này nhằm nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kiểm toán nghiêm túc áp dụng thống nhất trong các doanh nghiệp kiểm toán quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ theo quy định tại Chuẩn mực kiểm soát chất lượng doanh nghiệp. kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác, bao gồm cả trụ sở chính và tất cả các chi nhánh. Tôi cho rằng, đây là một yêu cầu rất đúng đắn nhằm hạn chế tối đa những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua.

PV: Xin cảm ơn ông!

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán thanh khoản sụt giảm
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán thanh khoản sụt giảm Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn đều giảm...
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Imexpharm bị truy thu và phạt chậm nộp 4,1 tỷ đồng: Công...
Not found image
Cập nhật Liên tục trồi sụt, Phố Wall đảo chiều đi xuống
Cập nhật thông tin mới nhất về Liên tục trồi sụt, Phố Wall đảo chiều đi xuống Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số trung...