Cập nhật Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cập nhật thông tin mới nhất về Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

– Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và các văn bản hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Thông tư ban hành đã đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Giảm thiểu khối lượng hồ sơ; bãi bỏ yêu cầu hợp pháp về lãnh sự đối với hồ sơ; Tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.

– Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục và các văn bản hướng dẫn công ty đại chúng thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 60/2015 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung số điều của Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán .

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Dựa theo Ủy ban chứng khoán nhà nước

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Xuống tiền khi thị trường điều chỉnh
Cập nhật thông tin mới nhất về Xuống tiền khi thị trường điều chỉnh Thị trường chứng khoán trong nước điều chỉnh sau 3 phiên...
Not found image
Cập nhật Kết phiên sáng VN-Index mất gần 6 điểm, châu Á giảm vì bất ổn chính trị
Cập nhật thông tin mới nhất về Kết phiên sáng VN-Index mất gần 6 điểm, châu Á giảm vì bất ổn chính trị Kết thúc...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 21/1/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 21/1/2021 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE...