Cập nhật 4 bài học kinh nghiệm từ phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp các nước châu Á

Cập nhật thông tin về 4 bài học kinh nghiệm từ phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp các nước châu Á


Hình minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp của các nước trong khu vực, có thể rút ra một số kinh nghiệm để phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới như sau:

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Đầu tiên, thực hiện đồng bộ các giải pháp từ khung pháp lý đến tổ chức thị trường, phát triển cơ sở nhà đầu tư (NĐT), phát triển sản phẩm, hàng hóa, phát triển hạ tầng thị trường và định chế tài chính. Các trung gian chính: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động và phát triển tốt khi kinh tế vĩ mô ổn định, nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp ổn định và có xu hướng tăng, tỷ lệ tiết kiệm và tích lũy trong nền kinh tế ở mức khá. Hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp gắn với các thành phần khác của thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng ngân hàng, đặc biệt là thị trường tín dụng ngân hàng. Theo đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn và thị trường tín dụng ngân hàng là kênh huy động vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Thứ hai, phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức nhằm tạo ra nhu cầu đầu tư bền vững trên thị trường: Các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hầu hết là các nhà đầu tư tổ chức như công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán. . Đây là những tổ chức có kiến ​​thức và kinh nghiệm đầu tư chuyên sâu. Vì vậy, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững và ổn định, cần phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức để tạo ra nhu cầu đầu tư bền vững trên thị trường.

Thứ ba, Hình thành trung tâm thông tin tập trung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Hình thức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phổ biến nhất trên thế giới là giao dịch thỏa thuận. Tuy nhiên, dù hệ thống giao dịch trái phiếu được tổ chức theo hình thức nào thì cũng cần phải có một trung tâm thông tin tập trung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phát hành hiệu quả mà còn giúp nhà đầu tư tư nhân có đủ thông tin để tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ Tư, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng hoạt động của các trung gian tài chính như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Trong đó, việc hình thành và thành lập các tổ chức xếp hạng tín nhiệm là một trong những tiền đề quan trọng để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch và bền vững.

Trích từ bài báo “ Tổng quan và định hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ”của ThS. Võ Lê Phương – Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)

trên Tạp chí Tài chính, số ra ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật VN-Index vận động trong kênh giá 950-960 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index vận động trong kênh giá 950-960 điểm Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam xin...
Not found image
Cập nhật VN-Index tiếp tục mất hơn 7 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index tiếp tục mất hơn 7 điểm Trong phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tiếp tục mất hơn...
Not found image
Cập nhật Sóng tin đồn trên thị trường chứng khoán
Cập nhật thông tin mới nhất về Sóng tin đồn trên thị trường chứng khoán Tin đồn được hiểu là thông tin của một nhóm...