Cập nhật 3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Cập nhật thông tin mới nhất về 3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán


Thông tư quy định rõ, chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm 3 loại: Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích Tài chính; Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán. Chứng khoán nhà nước. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định.

Về nguyên tắc hành nghề chứng khoán, Thông tư nêu rõ, người có Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Người có Chứng chỉ Hành nghề Phân tích Tài chính có thể thực hiện môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, kinh doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Người có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ. đầu tư chứng khoán.

Người có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định và có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán. cổ phần.

Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc trong một bộ phận kinh doanh chứng khoán tại một thời điểm.

Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

Theo quy định tại Thông tư, trừ trường hợp được cử làm người đại diện phần vốn góp hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức mà tổ chức đó sở hữu tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc nhận vốn đầu tư. của tổ chức kinh doanh chứng khoán, người hành nghề chứng khoán không được: Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi người đó đang làm việc. ; đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức niêm yết.

Người hành nghề chứng khoán làm việc cho công ty chứng khoán chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình tại công ty chứng khoán nơi người đó làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán đó không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán. giao dịch chứng khoán.

Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền và chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưa được công ty chứng khoán ủy quyền theo sự ủy thác bằng văn bản của khách hàng cho công ty chứng khoán. Người hành nghề chứng khoán phải tuân thủ quy tắc đạo đức hành nghề chứng khoán, phải tham gia các khóa đào tạo về pháp luật, hệ thống giao dịch và các loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. hợp đồng tổ chức.

Người hành nghề chứng khoán, tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán vi phạm các quy định tại Thông tư này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016.

Dựa theo Đầu tư chứng khoán

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Cập nhật thông tin mới nhất về Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...
Not found image
Cập nhật Chứng khoán Mỹ ‘lao dốc’ phiên đầu tháng 12 vì ca mắc biến thể Omicron đầu tiên ở Mỹ
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán Mỹ ‘lao dốc’ phiên đầu tháng 12 vì ca mắc biến thể Omicron đầu tiên ở...
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 15/7/2021
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 17h00’ hôm nay 15/7/2021 Nhận định chứng khoán ngày 16/7/2021: VN-Index chưa...